Media

Kvinnor för Freds medlemstidning kommer fyra gånger per år. Den ges ut som en inlaga i Fria Tidningen. Här hålls medlemmarna uppdaterade om det arbete som pågår i föreningen och aktuella fredsfrågor bevakas ur ett kvinnoperspektiv. Bidragen produceras till stor del av aktiva medlemmar.

Medlemstidningen som kommer som inlaga i Fria Tidningen läggs ut på hemsidan fyra veckor efter det att medlemmarna fått den i brevlådan.
 

Utöver dessa fyra får medlemmarna en tematidning, minst två gånger per år. Den omfattar 20 sidor, är i färg och på blankt papper.

Tematidningen läggs ut på hemsidan när en ny når förenings medlemmar.
 
Kvinnor för fred ger också ut fördjupande rapporter och skrifter.