Rapport: Unga tycker till om fred och säkerhet

Operation 1325 presenterar sin rapport: Tjejer, fred och säkerhet

Bild: Hämtad från Operation 1325:s hemsida

Ungdomar världen över är aktörer för fred. Därför lanserar Operation 1325 idag rapporten Tjejer, fred och säkerhet. Där utgår vi från unga människors egna perspektiv på hur de kan bidra till fred. Rapporten uppmanar svenska regeringen att jobba ännu mer för ungas rätt att delta i fredsarbete världen över.

År 2015 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2250 om ungas deltagande i fredsarbete. Rapporten Tjejer, fred och säkerhet innehåller rekommendationer som kan stärka Sveriges kommande arbete med resolutionen. Rekommendationerna är främst baserade på erfarenheter och tankar från unga som är aktiva inom Operation 1325:s olika verksamheter. De har levt hela sina liv i Sverige eller ganska nyligen kommit hit och bor i Stockholm med omnejd.

Några av rekommendationerna:

• Undersök behovet av att sänka universell rösträttsålder till 16.

• Sverige ska inte exportera krigsmateriel till länder som inte respekterar ungas rättigheter eller som prioriterar militär upprustning framför att tillgodose alla barn och ungas rätt till skolgång.

• Stöd internationella utbyten inom skolan för att öka förståelsen för ungas levnadsvillkor i olika länder.

• Utbilda unga vuxna i övergångsrättvisa och inkludera dem i de formella processerna.

• Skapa återanpassningsprogram i Sverige för återvändare från IS-områden i Mellanöstern.

Det finns ännu ingen handlingsplan för hur Sverige ska genomföra resolutionen. Vad som finns är ett förslag till regeringen från myndigheten för fred, Folke Bernadotteakademin (FBA), om hur resolutionen kan genomföras. Mycket är bra men förslaget saknar ungas eget perspektiv. Vi tycker det är bättre om ungas behov, kapacitet och livserfarenheter står som utgångspunkt och att unga vuxna själva får vara med så tidigt som möjligt i processen med att förverkliga resolutionen.

» Läs hela rapporten här.

För vidare frågor, vänligen kontakta:
Charlotte Lind
Projektledare

Operation 1325 
Norrtullsgatan 45 
113 45 Stockholm
+46 (0)73-091 88 50
+46 (0)70- 331 77 75

www.operation1325.se

Comments are closed.