Regeringen bjuder in USA till krigsövningar

Sedan flera år tillbaka samövar de nordiska ländernas militär regelbundet i luftrummet över Nordkalotten i så kallad cross-over-training. Den svenska regeringen bjuder nu in USA till dessa krigsövningar och i slutet av augusti kom den amerikanska flygvapenministern Barbara Barrett på ett tretimmarsbesök till Sverige. Hon var som väntat positiv till förslaget om samövning.

Barrett presenterade i sin tur en färsk strategi för USA:s flygstridskrafter i Arktis med kartor som sträcker sig söderut så långt som till strax norr om Uppsala och hävdar att den nya strategin utgör en stabil säkerhetspolitisk buffert för att bevara freden i området.

Under den nu pågående övningen Allied Sky över Östersjön ska ett ryskt stridsplan ha förföljt ett amerikanskt bombplan över Bornholm. Danske utrikesministern ”ser allvarligt på den oacceptabla ryska kränkningen av danskt luftrum” och Nato kallar det ”en ny nivå av provokativt ryskt beteende”. Är det okej att strids- och bombplan, vare sig de är ryska eller från USA, kränker våra gemensamma livsrum? Och vem är det som provocerar vem?

Kvinnor För Fred har starka invändningar mot USA:s och andra länders ökade militära närvaro i både Arktis och Östersjöområdet:

• provokation eller missförstånd kan leda till militär konfrontation

• ökat flyg leder till ökade fossila utsläpp som driver på den globala uppvärmningen

• miljöpåverkan med stridsmateriel ökar och är svår om ens möjlig att sanera

• de nordiska länderna nonchalerar förpliktelsen gentemot Parisavtalet

• cross-over-training-övningarna är ett brott mot Svalbardtraktatet.

Jea Jonsson
Kvinnor för fred, Tomelilla

Publicerad i Kristianstadsbladet


*

code