Replik på Peter Hultqvists debattartikel ”Skadligt att rubba Sveriges strategiska försvarssamarbeten”, Dagens Nyheter 28/6 2019

Kvinnor för fred är en fredsförening som funnits i 40 år. Sedan början av 2000-talet har vi uppmärksammat en kraftig expansion av militära verksamheter bland annat Försvarsmaktens samordnade krigsövningar med Natoländer och andra stater, från Norrbotten till Skåne. Vi har i artiklar, insändare, föreläsningar, egna särtryck, aktioner och manifestationer försökt sprida kunskap om dessa gigantiska militärövningar över samernas renbetesområden, dricksvattentäkten Vättern, Göteborgs skärgård och nu i juni i Skåne (Baltops). Baltops övningen leddes av chefen för den amerikanska flottan. Peter Hultqvist refererar till övningen och beskriver hur han själv deltog i en landstigning med spanska soldater. En entusiastisk krigslek!

I sin debattartikel delar Hultqvist med sig information om mängden krigsmateriel som används, antal stridsflygplan, fartyg, manskap. Samma information finns att hämta på Försvarsmaktens hemsida men så här i sammandrag ska den imponera: så här mycket får det lov att kosta när nu Sverige närmar sin försvarsbudget mot två procent som är inträdeskostnaden för Natomedlemskap.

Viktiga fakta saknas: vilka miljö- och klimatmässiga följder kan dessa kolossala krigsövningar få? Vilka ekologiska fotavtryck lämnar militären? Om detta finns mycket lite information att hämta på Försvarsmaktens hemsida.

I en debattartikel i Dagens ETC (13/6) med titeln ”Militären övar utan klimatångest” syftade artikelskrivarna på den då pågående övningen Baltops och undrade i raka frågor bland annat vilka miljökrav som ställts på de 18 länderna som ingick, vilka och hur mycket bränslen som användes, hur mycket koldioxid de beräknades generera och hur Försvarsmakten miljökompenserade för dessa? (Ett Jas-plan förbränner cirka 25 liter flygbränsle i minuten!). Jan Pålsson, chef för övningen hade nog inte förstått frågan när han svarar ”försvaret har ett väl utvecklat miljötänk” – ”en god miljö är viktig för försvaret och dess medarbetare, många tar anställning i försvaret för att få möjlighet att vistas i naturen på arbetstid”.

Har Försvarsmakten överhuvudtaget några statliga direktiv att följa Riksdagens 16 miljömål bland annat att begränsa klimatpåverkan? Görs några konsekvensbeskrivningar av Försvarsmaktens medverkan i militära övningar? Alla företag och myndigheter är ålagda att göra det. Har Försvarsmakten en politiskt sanktionerad gräddfil för sin verksamhet?

Krig lönar sig inte. I en värld där militarismen, under täckmantel av säkerhet och trygghet, fortsätter att producera, testa, öva och slutligen använda vapnen blir vi alla förlorare.

Kvinnor för fred
Ingalill Ek


*

code