Riksmöte med Nej till Nato

ntn

Riksmöte 15-16 oktober i Göteborg 

Välkomna till Aktionsgruppen Nej till Nato:s Riksmöte!

VAR: GÖTEBORG  Viktoriahuset, Linnégatan 21, spårvagns/busshållplats ”Prinsgatan” (en hållplats från Järntorget).
NÄR: DEN 15-16 OKTOBER.  Start kl 13.00 på lördag och avslut på söndag kl 15.00.
ANMÄLAN: riksmotetntn@gmail.com senast den 7 oktober. På anmälan skriv : Namn, mailadress och telefonnummer.

Vi försöker ordna övernattning. Anmäl så snart som möjligt om du vill bo hemma hos någon av oss. Det finns också gott om vandrarhem i närheten.

TIPSBORD: Ni som har varit aktiva i Nej tll NATO:s arbete, eller har deltagit i andra aktivistaktioner, dela med er! Skriv ner på ett papper, förslag på  hur man börjar, vad man kan göra, kopiera gärna så att alla kan ta med sig hem.

 
PROGRAM

LÖRDAG
– Start kl 13.00. Dagordning, förslag till plattform, stadgar och paroller hittar ni på nej tillnato.se. 
– Eventuellt bildande av en Riksorganisation efter diskussion. (Förbered dig genom att läsa stadgeförslag, plattform och paroller före Riksmötet).
– Vi bjuder på kaffe och te kl 15.00-15.30.
– Gunnar Westberg talar om Kärnvapen och NATO.
– Middag ute på stan 17.00-18.30 (Linnégatan är Göteborgs restaurangtätaste stråk.)
– Samkväm på kvällen fram till 22.00 på Viktoriahuset. Var och en tar med det hen vill ha att dricka.
– Möjlighet att ta del av tipsbordet, köpa böcker på bokbord etc. 

SÖNDAG 
– Start kl 10.00.
– Hur ser framtiden ut när det gäller NATO?
– Utvärdering av Nej till NATO:s tidigare arbete. 
– Hur går vi vidare? 
– Beslut om arbetsinriktning och arbetsinsatser det närmaste året.
– Kaffepaus någon gång under dagen.

Mötet avslutas senast kl 15.00.  (Vi har tillgång till lokalen fram till kl 17.00).

VÄL MÖTT!
Aktionsgruppen Nej till NATO
Nej till NATO Göteborg


*

code