Säkerhetspolitik är ickemilitär

Maria Zakharova, taleskvinna för det ryska utrikesdepartementet reagerade nyligen på överbefälhavare Micael Bydéns framträdande i Almedalen där han målade upp Ryssland som den stora faran på ett seminarium om säkerheten kring Östersjön. – Istället för att anklaga Ryssland i massmedia så borde ÖB ta direkt kontakt med rysk militär, sade Zakharova. Kvinnor för fred stöder Zakharovas uppmaning till samtal och förhandling.  

På ett Kvinnor för fred-seminarium, Gemensam säkerhet – en kvinnlig säkerhetspolitik (23/4 2016) medverkade Maj-Britt Theorin, engagerad i freds- och nedrustningsfrågor, tidigare som politiker och EU-parlamentariker. ”Säkerhetspolitik är inte det samma som militära metoder. Säkerhetspolitik formas brett genom alla de instrument utrikespolitiken förfogar över – internationell politik, konfliktlösande, fred och nedrustning, kärnvapenavrustning, rättvisepolitik, diplomati, samarbetspolitik, biståndspolitik, handelspolitik, stopp för vapenhandel, flyktingpolitik, stärkande av FN mm. Men också militärt försvar – dock i sista hand. Säkerhetspolitik är att förebygga konflikter och att lösa dem, inte att utkämpa dem. Säkerhetspolitik är först och främst ickemilitär”, framförde Maj-Britt Theorin.

Allt närmare samarbete med militäralliansen Nato är emot en säkerhetspolitik som ska skapa bestående fred för alla parter. Värdlandsavtalet trädde i kraft 1 juli 2016. Kvinnor för fred anser att avtalets syfte är allt annat än konfliktlösande:  
Kärnvapen kan placeras i Sverige
Nato-baser kan etableras i vårt land
Sverige kan bli transitland för Nato
Nato-personal har juridisk immunitet

Kvinnor för Fred i Laholm
Lena Angviken
Gunaino Enqvist
Susanne Gerstenberg
Tina Mangold
Monica Persson
Gunvor Petersson
Isabel Wigforss 
Per Wikholm


*

code