Säkerhetspolitik – i vems intresse? Seminarium i Uppsala

Datum: 23/4 2016
Tid: 13.00–16.00
Plats: Sensus, Västra Ågatan 16, Uppsala
Anmälan: Skicka din anmälan till kff@telia.com
Fri entré

Säkerhetspolitik i vems intresse?

Välkomna till ett seminarium om svensk säkerhetspolitik med Kvinnor för fred.

Regeringen har deklarerat att de för en feministisk utrikespolitik. En feministisk utrikespolitik ”syftar till att stärka kvinnors rättigheter, öka kvinnors tillgång till resurser och öka kvinnors representation”. Vilket också anknyter till FN:s resolution 1325 Kvinnor, fred och säkerhet, som säkerhetsrådet antog år 2000.

Kvinnor för Fred välkomnar denna inriktning på utrikespolitiken men vi efterlyser samtidigt en definition på feministisk säkerhetspolitik.

Det finns en allmän tendens att säkerhetspolitik kopplas till militär säkerhet. Regeringen talar om att svensk säkerhet bygger på samarbete med andra länder och då avses i regel de nordiska försvarsmakterna och/eller Nato. I stället för att tala om Sverige som ett militärt alliansfritt land påpekas ständigt att Sverige ska kunna ta emot stöd såväl militärt som civilt.

Feministisk utrikespolitik borde också innebära att Sverige för en feministisk säkerhetspolitik, men så verkar inte vara fallet. Kvinnor för fred bjuder in till detta seminarium i syfte att belysa olika aspekter av svensk säkerhetspolitik.

PROGRAM

13.00 Välkomna                                            Kvinnor för Fred, KFF Uppsala

13.05 Säkerhetspolitik i förändring                 Ingela Mårtensson, KFF, f d riksdagsledamot

13.15 Gemensam säkerhet                             Maj Britt Theorin, f d nedrustningsambassadör

14.00 Säkerhetspolitik                                  Lars Ingelstam, professor emeritus                     – Missuppfattningar och möjligheter                                                                                    

14.45 Kaffepaus

15.00 Diskussion tillsammans med talarna och publiken

16.00 Avslutning

 


*

code