seminarium – CYBERWAR

CYBERWAR – Norden som arena för information och datatrafik – vilken är Natos roll?

november 6 @ 18.00-20.00
Hjärtat, ABF Stockholm

Se inspelningen av seminariet:
Ulla Klötzer – gå till inspelning
Agneta Norberg – gå till inspelning

Ulla Klötzer, aktiv inom rörelserna Kvinnor för Fred och Kvinnor mot Atomkraft i Finland, talar om hur vi idag kan definiera fenomenet cyberwar, och hur cyberattacker används bl.a. för att styrka bilden av Ryssland som fiende i finsk och svensk säkerhetspolitik, samt om Stratcoms roll i opnionsbildningen. 

Agneta Norberg, ordförande för Sveriges Fredsråd och medlem i styrelsen för Det globala nätverket mot vapen och kärnkraft i rymden (www.space4peace,org), talar om Svalsat och Esrange, samt installationerna på Lovön/FRA och i Lerkil, och hur dessa installationer används i Natos militära krigföring. 

Comments are closed.