september 2018

SAMLAMÖTE OCH SEMINARIUM

september 14 – 16
Laholm

Möte med Samla, organisationens styrgrupp. Kvinnor för Fred består av självständiga lokalföreningar som sinsemellan utser representanter till SAMLA, vilket är organisationens styrgrupp som träffas 4 gånger per år. SAMLA:s medlemmar ska spegla medlemmarnas spridning i landet.

seminarium: SKANDINAVIEN, SVERIGE OCH NATOS ROLL
september 15 @ 15.00

Biblioteket i Laholm

Agneta Norberg, Sveriges fredsråd håller i en föreläsning och diskussion.

 

UNGDOM MOT KÄRNVAPEN – så här gör vi

september 28 @ 12.40 – 13.00
Globala torget på Bok- och Biblioteksmässan

Malin Fogelström och ungdomar från Hulebäcksgymnasiet.

 

HUR TRÄNAR MAN ICKEVÅLD OCH CIVILKURAGE

september 28 @ 13.00 – 13.20
Globala torget på Bok- och Biblioteksmässan

Arrangör: Front mot slaveri och Hopp i rörelse

 

MILITÄRENS PÅVERKAN PÅ MILJÖN

september 29 @ 13.20 – 13.40
Globala torget på Bok- och Biblioteksmässan

Militära övningar i Östersjöområdet har ökat betydligt de senaste åren trots att Östersjön är ett av de allra mest nedsmutsade haven i världen. Regeringen säger sig vilja verka för renare hav och har infört flygskatt för att minska klimatpåverkan. Vilka restriktioner gäller för försvarsmakten? Vilka krav finns på redovisningar av försvarets klimatpåverkan i samband med övningar och tester?

Medverkande: Valter Mutt, riksdagsledamot och Ingela Mårtensson, Kvinnor för fred
Arrangörer: Kvinnor för fred och Fredsam Göteborg

 

SVERIGE DELTAR I KRIG I JEMEN

september 30 @ 11.20 – 11.40
Globala torget på Bok- och Biblioteksmässan

Saudiarabien leder en koalition med arabiska stater i kriget mot Jemen. Sverige exporterar vapen till nästan alla dessa stater. Dessutom bidrar vi till kriget genom Luftfartsverket som har personal stationerad i Förenade Arabemiraten för att leda stridsplan och militära fraktplan in i kriget.

Medverkande: Ingela Mårtensson, Kvinnor för fred; Linda Åkerström, Svenska Freds
Arrangörer: Kvinnor för fred och Svenska freds- och skiljedomsföreningen i Göteborg

 

INGA KÄRNVAPEN PÅ SVENSK MARK

september 30 @ 13.00 – 13.20
Globala torget på Bok- och Biblioteksmässan

Anna Sundström, Palmecentret och Malin Nilsson, IKFF

 

VARFÖR VI FICK NOBELS FREDSPRIS?

september 30 @ 13.40 – 14.00
Globala torget på Bok- och Biblioteksmässan

Samtal mellan Gunnar Westberg och David Victorin

 

DET GLOKALA VÅLDET – och hur vi skapar en fredskultur

september 30 @ 15.20 – 15.40
Globala torget på Bok- och Biblioteksmässan

Ingeborg Breines, tidigare direktör vid Unesco, Paris.

 

STORMAKTSSPEL UNDER YTAN

september 30 @ 15.40 – 16.00
Globala torget på Bok- och Biblioteksmässan

Professor Ola Tunander presenterar sin nya bok om ubåtskränkningar i Sverige – det är inga fiskstim!