#skrivpånu

Referat från helgens seminarium i Marks kommun. Arrangörer Glokala Sjuhärad, scouterna, Läkare mot kärnvapen och kväkarna.

– Vad vore väl bättre än att börja den nya världen med att Sverige skriver under FN-avtalet om förbud mot kärnvapen! Det sa 17-åriga Anna Lundberg från scouterna på seminariet för fred och försoning i Örby under lördagen.

– Alla vill leva i en värld i fred och trygghet. Och nästan alla människor vill ha ett förbud mot kärnvapen. Ändå har Sverige ännu inte skrivit på FN:s förbud mot dessa massförstörelsevapen, konstaterade Eva Berggren från föreningen Glokala Sjuhärad som i samarbete med scouterna, läkare mot kärnvapen och kväkarna arrangerade helgens sammankomst i Marks kommun, vid vackra Mos strand vid Öresjön i Örby. Ett 30-tal människor hade slutit upp för att bland annat lyssna på boråsläkaren Freddy Malmberg från Läkare mot kärnvapen.

– Kärnvapnens konsekvens är förintelse. Det går inte att skydda sig mot atombomber. I Hiroshima dödades 270 av 300 läkare och 1654 av 1780 sköterskor. En större bomb på fem megaton över Stockholm skulle direkt döda 600 000 människor och svårt skada ytterligare 600 000. Alla sjukhus skulle ligga i ruiner och sjukvårdspersonalen skulle vara död eller svårt skadad. En plågsam och säker död vore att vänta, konstaterade Freddy Malmberg.

127 länder har skrivit på FN:s förbud mo kärnvapen. Men den svenska regeringen har, efter hotelser och påtryckningar från USA, hittills vägrat att ratificera avtalet.

– Från svensk horisont är det extra pinsamt att Sverige inte skrivit på, noterade Freddy Malmberg och Åke Widfeldt från Glokala Sjuhärad konstaterade att nu behövs folkets röst underifrån för att få regeringen, vilken den än blir efter valet, att skriva på förbudet.

– Andra massförstörelsevapen har man lyckats att förbjuda, men inte det värsta av alla! Undersökningar tyder på att 86 procent av det svenska folket vill förbjuda atombomber och budskapet från seminariet i Örby är glasklart: för att visa prov på sann demokrati måste nu den svenska regeringen leva upp till folkets röst, sluta att kröka rygg för husse i Washington, fatta pennan och skriva på mot det mest ondskefulla av alla vapen.

Jyrki Seppälä

Comments are closed.