Snö, norrsken och stjärnljus – kvinnligt motstånd i norr

Detta arrangemang sker i fredens tecken och innehåller föreläsningar och musikinslag med särskilt fokus på Norrbotten och Sápmi. Genom detta vill vi skapa en förutsättning för kvinnor och trans-personer från konst- och kulturvärlden att mötas och utbyta tankar och erfarenheter omkring hur motstånd i form av musik, skrivande och konst i sig självt kan verka för en ekologiskt hållbar livsmiljö där vi tänker långsiktigt och tar hänsyn till kommande generationer. En av frågorna som kommer tas upp i samtal är det nya värdlandsavtal som slutits mellan Sverige och NATO 2016 och hur det påverkar oss i norr. Vår Förhoppning är att samtliga deltagare ska få nya idéer och tankar på hur de genom sin blotta existens kan förändra världen till en bättre plats. Arrangemanget kommer att dokumenteras i film.

Medverkande hittills är:

Sara & Samantha, antinationalistiska & feministiska folkmusiker
Astrid Lindstrand Tuorda & Nadja Länta, sång & jojk
Mirja Palo, sångerska & musiker
Ylva Pavval, ordf i föreningen Niejda – chicks in Sápmi
Lisa Åkerlund, projektledare i DAF, Delaktighet, Attityd, Förståelse
Annika Lillemets, rikdagsledamot i miljöpartiet
Britt Kranvig, professor vid Tromsö Arktiska Universitet.
My Leffler, Kvinnor för fred

Entré:
Vuxna 130 kr
studerande 80 kr

Plats: Bio Norden Jokkmokk
Datum: 2 februari 2017
Tid: 18.00-20.00

Arrangemanget finansieras av Kvinnor för fred, Folkkampanjen, Kultur & fritid Jokkmokks kommun, ABF, Miljöpartiet Jokkmokk, Vänsterpartiet Jokkmokk, C/O Gerd, Tidningen Filter.

Välkomna!
Buresboahtin!

dånande_tystnad

Comments are closed.