Ställ om från militär till mänsklig säkerhet

”Minröjare kan bunkra i Simrishamn” läser vi i YA 3 juni. Detta är inte ett initiativ för att i coronatider gynna det lokala näringslivet, om nu någon tror det. Nej, det är den internationella marinövningen Baltops 20 som pågår 7–19 juni.

I övningen demonstreras luftförsvar, ubåtsjakt och minröjning. 17 Nato-länder samt Sverige och Finland deltar.

Enligt information från Försvarsmakten ska minröjningsfartyg öva och dessa fartyg ska eventuellt angöra Simrishamn för att bunkra drivmedel och förnödenheter.

Övningen är covid19-anpassad upplyser man om. Detta bland annat genom att utländsk personal inte, som brukligt, har möten ihop. Ingen utländsk personal ska heller komma utanför avspärrningarna om fartyget lägger till.

Så vi ska dra en lättnadens suck? Men det gör vi inte. Dessa krigsövningar, stora som den avblåsta Aurora 20, eller mindre som Baltops 20 är rena rama vansinnet.

Vi lever i en världsomspännande pandemi och vi lever samtidigt i en global klimatkris. Allt detta gör avtryck i vår vardag.

Pandemin har brutalt avslöjat att den ensidiga fixeringen vid militär säkerhet som råder har gått ut över säkerheten i vardagen. Och nu syns bristerna, både lokalt, regionalt och globalt.

Privatiseringar av säkerhet och välfärd, med åtföljande effektiviseringar av industrimodell och just-in-time-tänkande har gjort välfärdssystemen sårbara och näst intill omöjliga som arbetsplatser.

Vården och omsorgen har länge utsetts till den ”tärande” delen av samhällsbygget, när vi i själva verket nu kan se att det är där våra ”samhällsbärare” finns! En absolut majoritet kvinnor som under decennier fått se sina arbeten degraderas blir nu uppgraderade och får balkongapplåder.

Fler yrkesgrupper sliter och ännu fler har blivit av med jobbet. Globalt sitter miljoner migrantarbetare fast i sina skjul.

I detta läge, med globala kriser, har det blivit tydligare än någonsin att planeten hänger ihop och måste hållas ihop. Att i detta läge blint fortsätta med militarism tyder på ett tunneltänkande som i civilsamhället skulle klassas som paranoida tendenser.

När om inte nu måste vi förstå att ställa om – från militär säkerhet till mänsklig säkerhet. Vi behöver fred på jorden och fred med jorden och för att nå dit behöver vi också alla de miljarder som ständigt slussas in i Försvarsmaktens budget.

Gudrun Schyman, klimat- och fredsnätverket Fria Pensionärer
Ingalill Bjartén, S-kvinnor och aktiv i nätverket mot Aurora 20
Jea Jonsson, Kvinnor för Fred
Tord Björk, Aktivister för fred
Ellie Civat, Jordens Vänner Skåne

Publicerad i Ystads Allehanda


*

code