Svensk vapenexport – varför och till vem?

Nyligen presenterade den så kallade KEX-utredningen sitt förslag till ny lagstiftning om svensk vapenexport. Upphovet var allmänhetens upprördhet över att Sverige skulle bidra till byggande av en vapenindustri i Saudiarabien. Riksdagen beslöt att regeringen skulle komma med förslag som förbjöd vapenexport till diktaturer.

Efter flera års utredande presenteras nu ett förslag som Socialdemokrater för tro och solidaritet diskuterade med två personer från utredningen, Kerstin Lundgren (c) och Lars Ohly (v). Dessutom medverkade Klas Corbelius (s) och Margareta Cederfelt (m). Moderator var Peter Weiderud som ställde relevanta frågor.

Vilket ansvar har regeringen för vapenexporten? Det framkom klart att ytterst har regeringen ansvar för att regelverket följs men under senare år har Inspektionen för strategiska produkter (den myndighet som i realiteten bestämmer om vapenexporten) tagit sig allt större rättigheter.  Till exempel har Carl Bildt sagt att han aldrig under sin tid som utrikesminister behandlat några vapenexportfrågor. Nu ska fler känsliga frågor avgöras av regeringen.

Kan vapenexport motiveras av sysselsättningsskäl? Nej, säger utredningen. Men i diskussionen poängterades att vi inte får förlora den kompetens som Sverige byggt upp under alla år med avancerad vapenproduktion. Det betyder att försvarspolitiska hänsyn ändå kan innebära att export till diktaturer prioriteras i förhållande till mänskliga rättigheter och demokrati. Vänsterpartiet har reserverat sig mot att det inte blir ett tydligare förbud mot export till diktaturer.

Alla i utredningen var tydligen överens om att försvars- och säkerhetspolitiska bedömningar ska vägas in när det gäller att besluta om vapenexport till specifika länder. Sverige byggde upp en stark vapenindustri för att vi skulle kunna vara trovärdiga som ett neutralt och alliansfritt land. Nu har såväl neutraliteten som alliansfriheten förpassats till historien inte minst av allianspartierna. Vilka försvarspolitiska hänsyn ska vi då ta hänsyn till?

När man tar del av argumenten som förs fram av KEX-utredningen känns det som att det blir ”business as usual”, det vill säga det blir inte någon större skillnad med KEX-utredningens förslag till ny vapenexportlag.

Ingela Mårtensson
Kvinnor för fred

 

 


*

code