Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd

Sedan Sverige blev medlem i FN:s säkerhetsråd inbjuder utrikesdepartementets Enhet för FN-politik regelbundet till samtal om arbetet i rådet. Det senaste samtalet var den 15 september då Anna Karin Enström från UD:s utrikesråd och Tomas Wiklund från UD:s enhet för FN-politik informerade om aktuella frågor och utmaningar i säkerhetsrådet. Mötet hölls i utrikesdepartementets pressrum på Fredsgatan 6 i Stockholm.

Aktuella konfliktområden som rådet särskilt fokuserar är just nu Nord-Korea med anledning av deras kärnvapenprov och robotuppskjutningar, Myamar på grund av förföljelse av rohingya, samt naturligtvis Syrien, där både den humanitära situationen och svårigheterna att utkräva ansvar oroar.

Däremot går arbetet i FN:s säkerhetsråd mer ut på att förebygga konflikter än på att reagera på konflikter som redan brutit ut. Där samarbetar rådet med World Bank för att särskilt uppmärksamma risken för ekonomiska kriser. När det gäller mer specifika frågor som t ex kvinnors deltagande i fredsförhandlingar och fredsbyggande arbetar rådet med att integrera sådana frågor i det allmänna arbetet med aktuella frågor. Likaså ville UD:s informanter betona det långsamma och tålmodiga arbete i specifika frågor som krävs för att nå enighet i rådet. Ett exempel är det fördömande av situationen i Maymar som gjordes i augusti av ett enigt säkerhetsråd. Det var resultatet av ett initiativ som togs av Sverige redan i januari och som efter många samtal och förhandlingar gav resultat. Likaså påmindes vi om att FN:s har få instrument för att tvinga fram fred, när en konflikt väl har brutit ut.

Sara Moser och Ingegerd Municio deltog för Kvinnor för Fred i Stockholm

Taggar: , ,

*

code