Blog Archives

Bokmässan: Ökar risken för kärnvapenkrig?

För 50 år sedan antogs Icke-spridningsavtalet (NPT) av FN. Då förband sig kärnvapenstaterna att nedrusta och slutligen göra sig av med alla kärnvapen. Trots det utvecklas nya, mindre och mer effektiva vapen. I Natos kärnvapenstrategi talas om nödvändigheten av kärnvapenavskräckning och ”nuclear sharing”, vilket innebär att medlemsländer utan egna kärnvapen dras in i planeringen av Natos kärnvapen. Sverige har ett allt närmare samarbete med Nato, som en av dess viktigaste partners. Sverige har under lång tid verkat för avskaffande av kärnvapen  – hur vill Sverige fortsätta detta arbete?

Post Tagged with ,
Läs vidare