Uppsala

Uppsalagruppen arrangerade en ljusmanifestation vid Nybron.

Bild Hiroshaimadagen i Uppsala

Bild Hiroshaimadagen i Uppsala
Bild Hiroshaimadagen i Uppsala

*

code