Uttalande

FN:s konvention om förbud mot kärnvapen blir bindande i början av nästa år. Det blev klart när Honduras som 50:e land ratificerade konventionen. Det är en stor framgång för alla kärnvapenmotståndare och inte minst för ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) − en internationell koalition av 468 civila organisationer i 101 länder och där Kvinnor för Fred är en av dem. ICAN har gjort ett enormt arbete och belönades med Nobels fredspris 2017.

Sverige var med och röstade fram förslaget 2017 men regeringen valde sedan att inte skriva under konventionen. Det var en stor besvikelse för hela fredsrörelsen. Vi har samlat in mängder av underskrifter för att regeringen skulle skriva på konventionen men utan resultat.

I år är det 50 år sedan icke-spridningsavtalet (NPT) trädde ikraft där kärnvapenstaterna förband sig att nedrusta och göra sig av med alla vapnen. Men det har inte skett utan i stället har de moderniserat och effektiviserat kärnvapnen. Nu kommer ett totalt förbud mot kärnvapen snart att ingå i internationell rätt och det glädjer oss oerhört. Kärnvapen är tillsammans med klimatförändringen det största hotet mot mänskligheten.

Ingela Mårtensson
Kvinnor för Fred

En kommentar hittills.

  1. Ametist Elisabet Widebäck skriver:

    Ratificeringen innebär tyvärr inte att de stora kärnvapen-makterna bryr sig om att avstå från Kärnvapenkrig, tillverka vapen med kärnvapen och att utsätta sina medborgare för strålning från Kärnkraftsreaktorer . Uranbrytning är fortfarande något som pågår även i Sverige. De som blivit sjuka av detta i t.ex. Västra Götaland, får inte ens de mediciner de behöver, för viss medicin anses vara för dyr! Det känns ändå roligt att det finns både kvinnor och män i världen, som vågar arbeta för att folk ska förstå att kärnvapenkrig och havererade kärnkraftverk inte är en framtid, som världens barn behöver.


*

code