Seminarieserien – Samtal om Fred och Säkerhet i Sverige

Sverige, Nato och vår säkerhetspolitik. Under våren 2017 fortsätter vår seminarieserie med 6 samtal om fred och säkerhet. Välkomna!

Arrangörer är Aktionsgruppen Nej till NATO, Kvinnor för fred (KFF) och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Stockholmskretsen (IKFF) och SFSF/Stockholm, i samarbete med ABF.

 

Hur kan alliansfriheten och försvaret fungera i framtiden?
4 april – ABF Stockholm

allians-sem

 • Sveriges säkerhets- och försvarspolitik ska bestämmas av Sveriges Riksdag – i n t e i Washington, Moskva eller Bryssel. Det är Sveriges folk som ska avgöra sin egen framtid – ingen annan. Vi ska inte tillhöra någon militärallians, t ex Nato. Vi ska motarbeta att en EU-armé byggs upp. Sverige ska ha ett starkt och modernt militärt och civilt försvar – baserat på folkförsvaret med allmän värnplikt för både kvinnor och män – för att försvara vårt lands gränser och territorium.Det ligger i Sveriges intresse att vi har goda och öppna relationer med a l l a våra grannar och särskilt med länderna i Östersjö-området. Vi ska tala med samma språk och tonläge till öst och väst. En strikt alliansfrihet gagnar freden och betyder att Sverige kan tala och agera för fred och fredliga läsningar världen över.Detta är det avslutande seminariet i vår serie Samtal om fred och säkerhet i Sverige och en del i förhoppningen om att dessa samtal har ökat beslutsamheten att kämpa tillsammans för att göra Sverige till ett tryggare och säkrare land för alla.
  Talare: Thage G Peterson, fd talman och statsråd i flera regeringar under tre decennier, bl a försvarsminister (s), teolog, Lars-Gunnar Liljestrand, medförfattare till boken Lagen mot krig.
  Moderator: Göran Eriksson, folkbildare  
  Tid: 4 april, kl 18:00
  Plats: ABF huset, Beskow-salen, Sveavägen 41 Stockholm
  Gratis entré!
  Missade du detta?
  Då kan du gå in och titta på en videoinspelning av seminariet här!
  LÄNK 1:
  längd ca 30 min
  LÄNK 2: längd ca 20 min
  Artikel: Territorialförsvar med allmän värnplikt
Hur påverkas Sveriges vapenproduktion och vapenexport av ett närmande till Nato?
28 mars – ABF Stockholm

vapen-sem

 • Sveriges vapenexport är omdebatterad och ifrågasatt. Hur kommer utvecklingen, tillverkningen och exporten av militär utrustning att påverkas av Sveriges allt närmare samarbete med NATO?
  Talare: Linda Åkerström, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Pelle Sunvisson, lärare och ordf i FIB-Kulturfront
  Moderator: Carl Schlyter, riksdagsledamot/MP
  Tid: 28 mars, kl 18:00
  Plats: ABF huset, Beskow-salen, Sveavägen 41 Stockholm
  Gratis entré!
Hur ska Sverige försvaras?
13 mars – ABF Stockholm

fo%cc%88rsvaras-sem

 • Sverige övergick till ett yrkesförsvar för några år sedan, ett yrkesförsvar som var avsett för internationella operationer. Försvaret av Sveriges eget territorium sattes i andra hand. Alliansfrihet förutsätter ett starkt eget försvar med tydligt folkligt stöd.
  Talare: Anders Björnsson, publicist och historiker, Stig Henriksson, ledamot av försvarsutskottet (v)
  Tid: 13 mars, kl 18:00
  Plats: ABF huset, Beskow-salen, Sveavägen 41 Stockholm
  Gratis entré!
 • Missade du detta? Då kan du gå in och titta på en videoinspelning av seminariet här!
  Länk: Längd cirka 30 min.
Ska främmande militära makter öva i Sverige?
25 februari – ABF Stockholm

ingela-sem

 • Ska främmande militära makter öva i bl a Norrbotten, Göteborgs skärgård och över Vättern, varför? Det är snarare förtroendeskapande handlingar som behövs för att skapa fredliga kontakter länder emellan. En större övning, Aurora 17, planeras att äga rum under september i år. Då kommer värdlandsavtalet för samverkan med NATO för första gången att tillämpas i stor skala. Är det rätt väg att gå?Regelbundna samtal måste föras mellan länder och speciellt runt Östersjön – det gör Finland och Ryssland redan idag. Visumfrihet bör också gradvis etableras. Program för ungdomskontakter mellan länderna måste utvecklas.
  Talare: Lilian Mikelsson, styrelsemedlem i Same Atnam och renägare, Ingela Mårtensson, Kvinnor för fred och fd riksdagsledamot, ordf Lisa Lennartsson och styrelseledamot Rune Olsson, Aktion Rädda Vättern, Pelle Sunvisson, lärare och ordf i FIB-Kulturfront
  Moderator: Gunnar Lassinantti, ABF
  Tid: 25 februari, 10:00 – 14:00
  Plats: ABF huset, Beskow-salen, Sveavägen 41 Stockholm
  Gratis entré!
Hur kan vi göra Östersjöområdet säkrare?
16 januari – ABF Stockholm

o%cc%88stersjo%cc%88-sem

 

Kärnvapen och Norden
6 februari – ABF Stockholm

ka%cc%88rnvapen-norden-sem

 • Är det möjligt att skapa en kärnvapenfri zon i Norden idag? Hur påverkas vi av NATO:s och Rysslands nya kärnvapenpolicy?Hösten 2010 presenterade centerpartisterna Johan Linander och Annie Lööf en riksdagsmotion om en kärnvapenfri zon i Norden. Utrikesutskottets majoritet fastslog i sitt svar att ”massförstörelsevapen är ett av de största hoten mot internationell fred och säkerhet” men avslog ändå motionen. Efter regeringens ja till en FN-resolution i generalförsamlingen i höstas om ett globalt förbud mot kärnvapen har dock zonfrågan fått nya aktualitet.
  Talare: Pierre Schori, fd biståndsminister (s), fd FN-ambassadör och fd riksdagsledamot (s), Gunnar Westberg, Svenska läkare mot kärnvapen (SLMK)
  Moderator: Hans Lindqvist, fd EU-parlamentariker (c)
  Tid: 6 februari kl 18:00
  Plats: ABF huset, Palmesalen, Sveavägen 41, Stockholm
  Gratis entré!
 • Missade du detta? Då kan du gå in och titta på en videoinspelning av seminariet här!
  LÄNK till kommentar av Pierre Schori. Längd: ca 27 minuter

  LÄNK till kommentar av Gunnar Westberg. Längd: ca 17 minuter
  LÄNK till Debatt och frågor. Längd: ca 40 minuter
Kan Sverige försvaras framgångsrikt av NATO? Eller är allianser en black om foten? 13 oktober

mote1

 • Finns det någon politisk eller militär fördel att vinna genom Sverige närmar sig NATO eller bidrar det till en försämring av säkerhetsläge i hela Östersjöområdet?

  Talare: Stefan Lindgren översättare och författare och Rojan Karakaya, Feministiskt Initiativ.

  Moderator: Kirsti Kolthoff, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet.
  Tid: 13 oktober kl 18:00
  Plats: ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm, Foajén.

 

Går det att lagstifta mot kärnvapen i Sverige? 20 oktober

mote2

 • År 1984 lagstiftade Sverige om kärnteknisk verksamhet. Det är möjligt att göra tillägg i lagstiftningen för att förbjuda kärnvapen i Sverige. Finland gjorde ett sådant tillägg 1984. Inte Sverige.

  Talare: Maj Britt Theorin, fd riksdagsledamot (s) fd svensk nedrustningsambassadör i FN och Anders Österberg, riksdagsmanledamot (s), ledamot i utrikesutskottet.

  Moderator: Lars-Gunnar Liljestrand, ansvarig för sajten http://www.alliansfriheten.se/ .
  Tid: 20 oktober kl 18:00.

  Plats: ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm, Erlandersalen.

 

Canberrakommissionens förslag om kärnvapenbegränsning 7 november

mote3

 • Kommissionens uppdrag var att presentera en realistisk plan för att bli av med alla kärnvapen i världen. Förslaget fördes fram i Icke-Spridningskonferensen (NPT) år 2000 och antogs enhälligt av kärnvapenländer och icke-kärnvapenländer.

  Talare: Rolf Ekéus, fd diplomat och ambassadör, Maj Britt Theorin, fd riksdagsledamot (s) och nedrustningsambassadör i FN.

  Moderator: Josefin Lind, generalsekreterare, Läkare mot Kärnvapen och International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN).
  Tid: 7 nov kl 18:00.
  Plats: ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm, Per Albin-salen.

 

Vi sjunger för livet 6 december

mote4

 • Allsång och konsert organiserat av Aktionsgruppen Nej till NATO och Artister för fred. medverkande är Stina Bengs, Kaja Ålander med flera. Jan Hammarlund sjunger och berättar om Joe Hill och sångens kraft.

  Tid: 6 december kl 18:00.

  Plats: Teater tribunalen, Hornsgatan 92, Stockholm
  Biljett: 100:-, Beställ genom att betala via PlusGiro konto 45 32 35-4 eller SWISH – 1232723146. Skriv ”Allsång mot NATO” i meddelandefältet eller köp på Teater Tribunalen cirka en timme innan föreställningen.

Comments are closed.