Almedalsveckan 2017

Här kan du läsa Sylvia Rönn och Susanne Gerstenberg från Samla rapportera från intresseanta seminarium som hölls under Almedalen.

Kvinnor för Fred arrangerade i samarbete med Nyhetsmagasinet Syre en debatt under Almedalen. Se seminariet i efterhand här! 

Militärövningar – hot eller säkerhet?

I september prövas det omdebatterade värdlandsavtalet för första gången i stor skala. Med militärövningen Aurora 17, kommer 20 000 soldater öva i Göteborg, Mälardalen och på Gotland. Ska främmande makter öva i Sverige och varför? Hur påverkar övningarna människorna som bor i områdena och miljön? Medverkande: Johan Svensson, generallöjtnant vid Försvarsmakten. Ingela Mårtensson, Kvinnor för Fred. Robert Hall, Ekobyn Suderbyn, Robin Storm, regionfullmäktige Gotland (M) och Stina Oscarson, dramatiker, författare och samhällsdebattör och krönikör i Syre. Moderator: Benita Eklund, redaktionschef på Syre.Arrangör: Kvinnor för fred

Opslået af Nyhetsmagasinet Syre på 5. juli 2017

 


Ryssland och Östersjön

juli 3 2017

Ingela Mårtensson (KFF) ställer en fråga till ÖB Micael Bydén. Foto: Gun-Britt Mäkitalo

Kvinnor för Fred besökte ett finsk-svenskt seminarium ”Ryssland och Östersjön – hur hanterar vi det nya säkerhetsläget?”. ÖB Micael Bydén konstaterade att säkerhetsläget, framför allt i Östersjön, har försämrats p g a Rysslands agerande. Den finska ambassadören, Matti Anttonen, framhöll Finlands positiva relationer med Ryssland såsom turism och handel. Han ansåg att EU bör satsa på diplomati, som är bästa försvar. Efter seminariet fick Ingela Mårtensson tillfälle att ställa en fråga till ÖB varför han aldrig talar om OSSE. ”Varför skulle jag göra det?” – ”Men det är ju en viktig organisation för säkerhet och samarbete i Europa” – ”Det finns så många säkerhetsorganisationer.” 

Sylvia Rönn


Turbulens i världspolitiken – vad betyder det för säkerheten i Norden

juli 3 2017

Seminariet ”Turbulens i världspolitiken – vad betyder det för säkerheten i Norden” var ett annat seminarium som vi besökte. Där fanns  representanter från Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inga hade kritiska synpunkter på Nato. En finsk professor sade att Sverige och Finland har ett samboförhållande med Nato. Ingela Mårtensson frågade efteråt Peter Hultqvist hur det hänger ihop att Aurora-övningen inte är en Nato-övning samtidigt som man ska testa värdlandsavtalet med Nato. Försvarsministern replikerade att värdlandsavtalet inte bara ska ses som ett avtal med Nato. Gunaino Enqvist frågade försvarsministern om han kan garantera att USA inte för in kärnvapen under Aurora-övningen. Det kunde han inte garantera utan menade att det inte fanns anledning att tro det.

Sylvia Rönn


Gunaino Enqvist i samtal med Krister Örnfjäder (S), en av sju representanter på en paneldebatt om Svensk vapenexport till diktaturer. Örnfjäder påpekar att Sverige hade slutit ett treårigt avtal om vapenleverans med Thailand. Avtalet kan inte sägas upp även om de politiska förhållanden har förändrats i mottagarlandet. Diakonia var en av flera arrangörer för debatten under Almedalsveckan med politiker (KD, L, S, V) samt representanter för  Svenska freds, Amnesty och Diakonia.
Susanne Gerstenberg

*

code