Anna Sundströms tal – kärnvapenmanifestation

Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center

I augusti 1945 när atombomberna föll över Hiroshima och Nagasaki var min mormor höggravid med sitt fjärde barn. Också där på en ö i Bohuslän, över 8000 kilometer bort var oron stor för framtiden, över kärnvapnens destruktiva kraft, över insikten om möjligheten att förinta hela mänskligheten.

Det kalla krig som följde med det ständiga hotet om ett kärnvapenkrig kom att påverka flera generationer.

Men trots vår kunskap om det generationsöverskridande lidande dessa bomber skapat har upprustningen fortsatt.

Nu, när världen återigen är en alltmer orolig plats, när världens ledare allt oftare visar på en fientlig kyla gentemot varandra som minner om kalla krigets dagar, har ett historiskt beslut träffats i FN:s generalförsamling. Beslutet om att förbjuda kärnvapen en gång för alla.
En delseger i en lång och ihärdig kamp.

Frågan har ställts på sin spets – ska vi fortsätta låta världens öde och framtid ligga i händerna på ett fåtal kärnvapenmakter?

På Olof Palmes Internationella Center lät vi under förra hösten Sifo ta reda på vad svenska folket anser om kärnvapenförbudet.

Det visade sig att nära nio av tio tillfrågade anser att kärnvapen SKA förbjudas och att Sverige SKA skriva på för ett kärnvapenförbud. Detta alldeles oavsett vilket parti de skulle ha röstat på om det vore val då de fick frågan.

Kärnvapnen utgör ett gigantiskt hot mot hela mänskligheten, trots det är kärnvapenförbudet tyvärr inte någon stor valfråga. Särskilt eftersom det nu pågår en utredning om konsekvenserna av ett svenskt undertecknande, en utredning som blir klar först efter valet.

Man kan säga att frågan har begravts i en utredning, eller man kan säga att det är nödvändigt att noga utreda konsekvenserna.

För den svenska högern spelar det ingen roll. De har redan bestämt sig för att gå EMOT ett svenskt undertecknande, alldeles oavsett vad utredningen kommer fram till.

En ansvarslös inställning, men som i alla fall innebär ett tydligt besked till väljarna inför valet: En röst på högern blir en röst mot kärnvapenförbudet.

Det är min övertygelse – liksom det var Olof Palmes – att säkerhet inte kan ”vinnas till priset av andras osäkerhet”.

Det ankommer på oss alla. VI har en historisk chans att ersätta hotet om gemensam förintelse med gemensam överlevnad.

Låt oss tillsammans TA den chansen! Låt oss tillsammans säga JA till ett förbud mot kärnvapen!

Comments are closed.