Att vara ung idag och leva under det globala kärnvapen- och klimathotet

SAVE THE DATE Seminarium med Nätverket för kärnvapennedrustning den 18/9/2019 kl. 18.00 – 20.00, ABF Sveavägen Stockholm

Detta är en inbjudan till medverkan i ett seminarium i Nätverket för kärnvapennedrustning.
Temat vill belysa och ge perspektiv på hur unga människor idag reagerar och aktiverar sig inför de utmaningar som både hotet om kärnvapenangrepp och klimatkrisen utgör.

Vilka känslor påverkar livsval, motivation, glädje och framtidstro när ett okontrollerat hot mot allt levande på vår jord ständigt gör sig påmint i media och i politiska diskussioner och debatter? Vilka motkrafter kan uppbådas och hur kommer vi vidare i arbetet för ett fredligare, hållbarare och mänskligare liv på vår jord?

”Hur lagar vi världen”?

Sveriges regering står inför beslutet att signera FN-konventionen mot kärnvapen,TPNW.
Opinionen i landet är för ett kärnvapenförbud, men regeringen tvekar. Hur påverkar beslutet unga människor? Vi hoppas att temat ska locka unga att komma och ta del av andra unga talare från såväl politiska som andra civila organisationer.

Nätverket för kärnvapennedrustning har funnits sedan 2001 och är ett nätverk som samlar ca 15 organisationer med den gemensamma plattformen att verka för nedrustning av kärnvapen och på sikt en kärnvapenfri värld. Är er organisation intresserad av att medverka och att sprida ert perspektiv i frågorna så tveka inte att kontakta någon i planeringsgruppen.

Sara Moser KFF Stockholm, smsaramoser@gmail.com
Thair Ismail Palmecenter, thair.ismail@palmecenter.se
Tomas Nordberg PeaceQuest International, tomasnordberg@aya.yale.edu
Åsa Murray IKFF Stockholm, asamur43@gmail.com
Gunnar Lassinantti ABF Stockholm, gunnar.lassinantti@telia.com


*

code