Author Archives: Admin KFF

Till regeringarna i Norden

En kärnvapenfri värld Den 22 januari 2021 blir FN:s kärnvapenförbud (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) en juridiskt bindande del av folkrätten. Det blev klart sedan Honduras på självaste FN-dagen som 50:e land ratificerade avtalet. Avtalet gäller för de stater som ratificerat det. Förhoppningen är att det skapas ett tryck så att allt fler […]

Läs vidare

Nu är behovet av en politik för avspänning i Europa större än på länge. Som ordförande för OSSE kan Sverige bidra till det.

Målet måste vara att återstarta en process för avspänning, fredligt samarbete, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa. Vi undrar hur den svenska regeringens handlingsplan ser ut för att åstadkomma det. Det skriver 16 samhällsdebattörer med bakgrund i politik och fredsrörelse. Från årsskiftet har Sverige ordförandeposten i OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. I slutet […]

Läs vidare

Satsa på fred – håll Sverige utanför Nato

Beslutet om försvarspropositionen som togs av riksdagen den 15 december ger anledning till stor oro. Det innebär en större satsning än på flera decennier. Försvarsanslaget ökar från faktiska utgifter 2019 om 61,6 till föreslagna utgifter för år 2025 om 87,7 miljarder, dvs en ökning med 44 procent. Ytterligare höjning aviseras för 2026-2030. Det militära försvaret får […]

Läs vidare

Manifestation på Mynttorget den 15 december

Ljusmanifestation mot den nya försvarspropositionen som ska tas. Där anslagen till försvaret ökar från 40 miljarder till 80 miljarder. Pengar som behövs till välfärden och till den enorma arbetslöshet vi har fått efter Covid-19. Pengar som ska stödja Nato:s verksamhet i Sverige, inte till att försvara oss. Manifestationen börjar klockan 11 på Mynttorget med plakat […]

Läs vidare

Svarsbrev från Ann Linde

Svar på Kvinnor för Freds brev från utrikesminister Ann Linde. Brev Kvinnor för fred svar Ann Linde

Läs vidare

Sverige och USA övar krig 

Man skapar inte fred genom att rusta för krig. Nu pågår en avancerad planering för krig som försvarsminister Peter Hultqvist motiverar med att säkerhetsläget i vårt närområde har försämrats och hänvisar till Ryssland. Under november deltar USA i en svenskledd militärövning utmed Östersjökusten; marin-, flyg- och markförband ingår. Enligt försvarsmakten är syftet att stärka dess förmåga […]

Läs vidare

Uttalande: Nya pengar, ökad militarisering

Försvarsmakten har tilldelats ytterligare 27 miljarder de närmaste åren. Pengar att användas bland annat för att återuppväcka regementen i Sollefteå och Falun. Peter Hultqvist menar att det handlar om att  ”skydda transportvägar in i Sverige från Natos bas i Trondheim”. I Trondheim förvarar amerikanska marinkåren krigsmateriel. Att Gävle låter bygga ut hamnen tillsammans med utökad […]

Läs vidare

Krig kan aldrig ge välstånd

Upprustningen i Sverige gör mig illa berörd. Kommunalråden applåderar när de får regementen till sina kommuner. Finns det verkligen inget annat vi kan använda dessa 30 miljarder till än på krigsförberedelser? Krig kan väl aldrig ge välstånd? I slutändan blir det förstås jobb med begravningar och den återuppbyggnad som skapas när städer bombas sönder och samman. […]

Läs vidare

Referat från webbinarium den 21 oktober: FN:s kärnvapenförbud träder i kraft 2021. När kommer Sverige med?

Medverkar: Sara Moser, ordförande för Nätverket för kärnvapennedrustning Thomas Jonter, professor i Internationella relationer, Stockholms Universitet Janine Alm Ericson, riksdagsledamot Miljöpartiet, Utrikesutskottet Kerstin Lundgren, riksdagsledamot Centerpartiet, Utrikesutskottet Olle Thorell, riksdagsledamot Socialdemokraterna, Utrikesutskottet Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen, SLMK, moderator Josefin Lind hälsar alla välkomna och ger en kort introduktion. (Sara Moser som är […]

Läs vidare

Till statsminister Stefan Löfven

FN:s konvention om förbud mot kärnvapen kommer att träda i kraft i början av nästa år. Det blev klart när Honduras som 50:e land ratificerade förslaget. Det är en stor framgång för alla kärnvapenmotståndare och inte minst för ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) − en internationell koalition av 468 civila organisationer i 101 länder […]

Läs vidare