Behöver inte militären ta klimatansvar?

Nyligen har FN:s klimatpanel slagit fast att de närmaste fem åren kommer att bli avgörande för att hålla den globala temperaturökningen under två grader. 

Nyligen avslutade Nato Trident Juncture den största natoövningen någonsin. Under två veckor samlades i Norge och delar av Sverige militära förband från 31 länder inklusive Sverige. 50 000 militärer deltog. De förfogade över mängder av krigsmateriel t ex 60 fartyg, 150 flygplan och 10 000 markfordon. Krigsmaskinerna drar kolossala mängder flygfotogen och dieselbränsle. Bara  Stridsvagn 122, som med ammunition väger 62 ton, drar 340 liter diesel per 10 mil och redan på tomgång 12,5 liter/timme.

Hur påverkar denna övning klimatet? Det får vi inget svar på. Hur länge ska den militära verksamheten undantas från att räknas in i klimatförstöringen? Vilka ekologiska fotavtryck lämnar militarismen?

Med tanke på att extremväder och följande naturkatastrofer inträffar allt oftare som en följd av den globala uppvärmningen, så måste även militären redovisa vilka konsekvenser deras verksamhet – som dessutom ökar – kommer att få på klimatet.  Försvarsmakten ska åläggas att presentera en plan hur utsläppen ska minska.

Kvinnor för Fred kräver att regering och riksdag ställer samma klimatansvar på militär verksamhet som på samhället i övrigt. Det är dags att sluta ge militären undantag från miljölagar.

Ingalill Ek, My Leffler och Ingela Mårtensson för Kvinnor för Fred
5 november 2018

Comments are closed.