Förbannad är jag ganska ofta

 

förbannan är jag ganska oftaI boken ”Förbannad är jag ganska ofta”, utgiven av Ordfront i samarbete med Kvinnor för Fred, gör journalisten och författaren Ami Lönnroth mycket givande djupintervjuer med kvinnokämpen Berit Ås- ”vars teorier om härskarteknikerna  blivit för feminismen vad Marseljäsen var för Franska revolutionen”. (Katarina Mazetti i förordet.)

Berit Ås är inte bara pionjär inom kvinnokampen – hon är även professor i socialpsykologi, har startat ett Kvinnouniversitet och var en gång Norges första kvinnliga partiledare.
Boken  som är en ovärderlig källa till kunskap  är både lärorik och rolig.
Genom KFF kan du köpa den till specialpris: 150 kr + porto.
”Aldrig, aldrig. aldrig ger vi upp” – sjöng  vi  på 70-talet när vi tillsammans startade Kvinnor för Fred/