Corona bör stoppa Aurora

Äldre människor bör inte besökas, det avråds från både in- och utlandsresor, kultur- och sportevenemang ställs in, beredskapslager saknas, gränser och skolor stängs. Och orsaken till allt detta är viruset corona – en osynlig fiende till oss alla. Men vårens internationella militärövning av mastodontstorlek – Aurora 2020 – har ännu inte inhiberats!

Försvarsmakten tror sig stå över corona och tycks tro att ett virus kan skjutas bort med kanoner och gevärseld. Försvarsminister Hultqvist har inte hörts tala allvarsord i tv och radio och har inte annonserat om inställd Aurora-övning. Den är planerad till tiden mellan 11 maj och 4 juni och berör hela landet men i synnerhet Skåne och Blekinge.

Sedan Corona-viruset tog sig över Kinas gränser och nådde Sydkorea, ställdes Sydkorea–USA-övningen in. Cold Response 2020 i Nordnorge, med svenskt deltagande, hade påbörjats i början av mars men avvecklades i förtid. Det vore både rimligt och högst försvarbart, att även ställa in Aurora 2020 och förbjuda Nato-ländernas militärer från olika nationer att ta sig in över Sveriges gränser.

De pengar som sparas på detta kan med fördel användas till att bygga upp det beredskapslager som vi länge saknat och som nu med full tydlighet visar sig behövas. Lägg pengarna där i stället för att satsa dem på dyrbara bomber som på sekunder skjuts ut i havet och hamnar i vattnet utanför vår kust. Enligt Försvarsmakten rör det sig om 660 miljoner kronor.

Mot ett virus fungerar varken avancerade militärtekniska system eller vältränade, kamouflageklädda soldater med automatgevär. Nej, nu är det med isolering, tvål, vatten och handsprit vi uppmanas försvara oss. Fienden är corona och Nato har inte receptet för hur kampen mot den ska föras. Ställ in Aurora 2020!

Kvinnor för Fred

Publicerad i Skaraborgs Allehanda


*

code