Bli medlem

11703084_876323405736473_1766564402329199070_nStötta och hjälp oss med arbetet att skapa fred på jorden!

Som medlem blir du del av en förening som sedan slutet av 1970-talet har kämpat mot krig och militarism, för fred och nedrustning.

Medlemsförmåner

  • Som medlem kan du vara med och påverka föreningen. Till exempel att du får närvara och rösta på årsmötet.
  • Du får vår medlemstidning, som kommer fyra gånger per år. Den ges ut som en inlaga i Tidningen Syre, en oberoende nyhetstidning med hållbarhetsperspektiv. Utöver dessa fyra får medlemmarna en tematidning, minst två gånger per år.
  • Du kan engagera dig i en lokalförening. Det är medlemmar som träffas för att lära sig mer, arrangera aktiviteter och sprider vårt budskap.

Plusgiro
Betala ditt medlemskap till bankgirokonto: 768 – 6066

Medlem: 120 kr/år
Familjemedlem: 50 kr/år (ska vara skriven på samma adress)

OBS: Var noga med att ange namn, e-post, adress och gärna födelseår i betalningen. Om du inte får plats med informationen, mejla info(a)kvinnorforfred.se. Skriv även om du vill bli medlem i en lokalförening.