Stoppa militärövningar

BREVKAMPANJ

Skicka brev till Försvarsministern och Miljöministern för att stoppa militärens nedsmutsning av Vättern och Vidsel!

En del i Kvinnor för Freds politiska påverkansarbete är direkt kontakt med beslutsfattare som kan påverka beslut gällande våra fokusområden. Därför skickar vi brev till beslutsfattare där vi ger konstruktiva förslag och uppmanar till handling.


Vidsel

Sedan utredningen Snö, mörker och kyla – Utländska militärövningar i Sverige (2004) upptar allt större områden av norra Sverige. Arctic Challenge Exercise flyger, bullrar, skjuter och förorenar återkommande över hela Nordkalotten, utan hänsyn till störningar i klimat, miljö, natur, djurliv, samt utan hänsyn till människors rätt att vistas i området; boendes och turisters.

Ladda ner brevet


Vättern 

Vättern är klassad som Natura 2000-område. Sjön är riksintresse för naturvård, friluftsliv och yrkesfiske. Vätterns vatten försörjer nu cirka en kvarts miljon människor. Vår förhoppning är att regeringen beslutar att skydda Vätterns vatten från de allvarliga föroreningar som försvarsmakten förorsakar. Det enda rätta är att regeringen beslutar att också försvarsmaktens verksamhet underställs miljöbalken. 

Ladda ner brevet