februari 2019

FN:S KÄRNVAPENFÖRBUD – SKA SVERIGE SIGNERA DET?

6 februari @ 18.00 – 20.00
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, Katasalen, plan 1

122 länder, däribland Sverige, beslutade i juli 2017 vid en FN-konferens om ett avtal om kärnvapenförbud. En process pågår där länders regeringar och parlament har möjlighet att signera respektive ratificera förbudsavtalet, som börjar gälla när minst 50 länder ratificerat det. Utrikesdepartementet tillsatte en utredning för att bedöma konsekvenserna om Sverige skulle ansluta sig till förbudet. Utredaren Lars-Erik Lundin överlämnade den 18 januari sin rapport till utrikesministern, i vilken han rekommenderar regeringen att inte ansluta sig till förbudet. Svenska fredsrörelsen och en bred folkopinion har kampanjat, bland annat genom namninsamlingar, för att Sverige ska tillträda avtalet. En oberoende opinionsundersökning som Palmecentret lät genomföra hösten 2017 gav till resultat att över 80 procent av svenskarna var för ett förbud. Beatrice Fihn, ICAN, kommenterar Lundins rapport.

Hur motiverar regeringens utredare sitt ställningstagande? Vad anser civilsamhället? Vad anser våra riksdagsledamöter? Vilka argument finns i övrigt?

Medverkande:
Lars-Erik Lundin, regeringens utredare

Beatrice Fihn, generalsekreterare, ICAN, som tilldelats Nobels fredspris 2017
Olle Thorell, riksdagsledamot (S), ledamot i utrikesutskottet
Fler medverkande kan tillkomma

Samtalsledare: Agnes Hellström, ordförande Svenska Freds

Arrangör: Nätverket för kärnvapennedrustning

 

SVERIGE OCH KÄRNVAPENKONVENTIONEN

21 februari @ 15.00 – 16.30
Utrikespolitiska institutet

Seminarium på Utrikespolitiska Institutet med Thomas Jonter, professor och Svenska Pugwash ordförande, samt ambassadörerna Lars-Erik Lundin, Eva Walder och Henrik Salander.
» Mer information