FÖRBJUD KÄRNVAPEN – SKRIV PÅ FN-KONVENTIONEN!

Vid en manifestation på Sergels torg i Stockholm den 25 augusti 2018, krävde en samlad fredsrörelse att regeringen skriver på den FN-konvention som förbjuder kärnvapen. Den gemensamma parollen var ’Förbjud kärnvapen – skriv på FN-konventionen’. Mötet inleddes med talare från IKFF (Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet) och SLMK (Svenska Läkare mot Kärnvapen) som här fick representera ICAN (International Campaign to Abolish Nucelar Weapons). Representanter för båda dessa organisationer deltog aktivt i de förhandlingar i FN som den 7 juli 2017 ledde till att 122 stater, bland dem Sverige, röstade för konventionen.

Därefter talade representanter för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Katarina kyrka, Kristna Fredsrörelsen, Stockholms FN-förening/Svenska FN-förbundet och Gröna Kvinnor. Alla dessa talare kunde bekräfta sina organisationers aktiva ställningstagande för FN-konventionen och berätta om sitt arbete för att konventionen skulle bli känd bland allmänheten och signerad av regeringen. Slutligen tillkom politiska röster som också agerar för att konventionen ska bli signerad av regeringen och därefter ratificerad av riksdagen; dessa var Palmecenter, vänsterpartiet och feministiskt initiativ.

Manifestationen organiserades av IKFF Stockholmskrets och Kvinnor för Fred. Moderator var Mia Stubbendorff från Kvinnor för Fred Stockholm.

Här kan du läsa några av talen från manifestationen:

”Den 9 september är det val. För mindre än 100 år sedan hade varken kvinnor eller vapenvägrare rösträtt, men det har vi idag. Så ta ställning. Och för att citera Bertha von Suttners Ned med vapnen som just nu visas på Stadsteatern: Upp till kamp, ned med vapnen!”
– Agnes Hellström, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

 

”Det är av yttersta vikt att vi skriver på FN:s förbud mot kärnvapen och skapar tryck på övriga nationer att göra detsamma.”
– 
Fredrika Gårdfeldt, Katarina Kyrka

 

”1968 skrevs det så kallade Icke-spridningsavtalet (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT) under i FN. Syftet var att förhindra att fler stater skulle skaffa sig kärnvapen. Tyvärr, det vet vi, har inte det lyckats. Vi har idag fler kärnvapenstater än för femtio år sedan.”
– Gertrud Åström, Svenska FN-föreningen

 

”Nu finns ett FN-avtal om kärnvapenförbud. Avtalet träder i kraft när femtio länder ratificerat det, vilket kanske tar ett par år. Motståndet från kärnvapenstaterna är starkt… Dom betalar bra om man inte skriver under. Det visar hur viktigt avtalet är.”
– Gunnar Westberg, Läkare mot kärnvapen

 

”På Olof Palmes Internationella Center lät vi under förra hösten Sifo ta reda på vad svenska folket anser om kärnvapenförbudet. Det visade sig att nära nio av tio tillfrågade anser att kärnvapen SKA förbjudas och att Sverige SKA skriva på för ett kärnvapenförbud. Detta alldeles oavsett vilket parti de skulle ha röstat på om det vore val då de fick frågan.”
– Anna Sundström, Generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center

 

Kampen mot kärnvapen fick ny välbehövlig energi när ICAN fick Nobels Fredspris för sitt viktiga arbete mot dessa massförstörelsevapen. Nu måste vi tillsammans stärka arbetet för att en gång för alla avskaffa kärnvapen!
– Lotta Johnsson Fornarve, Vänsterpartiet

 

Jan Hammarlund var en av artisterna som framträdde under manifestationen, med visan mitt eget land <3

Comments are closed.