Förbjud kärnvapen!

Sverige måste skriva under FN-konventionen mot kärnvapen

Kvinnor för Fred bildades för 40 år sedan som en protest mot kärnvapen. Nästa år är det 50 år sedan FN tog beslut om ett Icke-spridningsavtal. Kärnvapenstaterna förband sig att minska sina arsenaler med målet att nå en kärnvapenfri värld.

Vad har det blivit av det löftet? Idag finns nio kärnvapenländer som hotar hela mänsklighetens överlevnad. Visserligen har antalet stridsspetsar minskat.  Men vapnen har moderniserats och blivit betydligt effektivare.

2017 antog FN en resolution om ett förbud mot kärnvapen. Sverige deltog aktivt och röstade för förslaget. Nu gäller det att Sverige skriver på konventionen!

Uttalande från Kvinnor för Freds årsmöte den 2 mars 2019

Foto: ican.org

Comments are closed.