Fredlig konfliktlösning en bristvara i dagens värld – kan Norden visa vägen?

Nordisk Folkriksdag
Sverige Nordens folkhögskola Biskops Arnö
31 juli-4 augusti 2016

Konferenstema:
Fredlig konfliktlösning en bristvara i dagens värld – kan Norden visa vägen?

De senaste årens krigshärdar har i de flesta fall avslutats med vapen- makt. Freden har därigenom blivit bräcklig. Nordisk folkriksdag vill därför i år lyfta fram den fredliga konfliktlösningen som ett mål att sträva efter. Vi vill i de sammanhanget särskilt betona kvinnors aktiva deltagande i i fredsprocessen enligt art.1325 i FN-stadgan samt de kvinnliga freds- mäklarnas roll, senast manifesterad i projektet att bilda ett nordiskt nätverk av kvinnliga medlare.

Se programmet här.

Arrangörer:
Fritt Norden – Sverige, Norge, Danmark

www.fritnorden.dk

Kontaktpersoner:
Kurt Gustafsson +46 70 2016362 kurt@lutadalen.se
Gunnar Ottne +47 95807628 gunottne@online.no
Jesper Morville +45 23633537 jespermorville@mail.dk

Anmälan:
Anmäl ditt deltagande senast 1 juni
till Kurt Gustafsson kurt@lutadalen.se

 

 

 

 

 

 


*

code