Freds- och miljökämpen Inger Holmlund

INGER HOLMLUND 1927-2019

Freds- och miljökämpen Inger Holmlund har hastigt gått ur tiden 91 år gammal. Hon efterlämnar maken Werner Bauer, barnen Lotta, Suzanne, Britt och Joakim med familjer från sitt tidigare äktenskap och många vänner.

In i det sista kämpade Inger för fred – mot kärnvapnen, mot militarismen och för en värld i harmoni med naturen. Kunskap, fantasi, uthållighet och en stor social förmåga var hennes redskap.

På 1960- och 70-talet drev hon klädbutiken Ofelia i hemtrakten Sundsvall och i Umeå. Hennes liv vändes upp och ner när hon hade läst Alva Myrdals Spelet om nedrustningen (1976). Hon började på Härnösands folkhögskola och utbildade sig där som miljörådgivare. Inger blev engagerad i kärnkraftprotesten. När linje 3 förlorade i folkomröstningen i mars 1980 lade hon ner sina butiker och flyttade till Stockholm. Vid sidan om sitt arbete blev hon verksam i många freds- och miljöföreningar, främst Framtiden i våra händer och Kvinnor för Fred.

På 1990-talet flyttade hon med maken Werner Bauer till Kenya. Med hjälp av Anna Horn och den nybildade föreningen Framtidsskogen och Sida startade de ett trädplanteringsprojekt i Homa Bay vid Viktoriasjön. Samtidigt byggde de där en självförsörjande kursgård och skapade hantverksprojekt för kvinnor i byarna.

Efter sex år flyttade paret till norra Hälsingland. Från Hudiksvall spred Inger Budkavlen för en kärnvapenfri värld i 124 kommuner norr om Stockholm och även i Stockholm (2007–09). Kvinnor för Fred var huvudman. Det var föreningen hon trodde på. Efter flytten till Stockholm fortsatte hon delta i seminarier, initierade studiecirklar och fredsmöten. 2018 skrev hon en motion till Klimatriksdagen tillsammans med Anders Axner, mer fred för skattepengarna var rubriken. Trots sviktande hälsa ville hon i år bli ledamot i Stockholms styrgrupp för Kvinnor för Fred. Alla människor kan skapa fred, militarismen ska bort, det är vår uppgift. Det var Ingers övertygelse. Vi känner oss djupt förpliktade att gå vidare i hennes anda.

Susanne Gerstenberg
Gun-Britt Mäkitalo
Kvinnor för Fred

Comments are closed.