Organisation

Kvinnor för Fred är partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vi arbetar för:

 • Demokrati och fred
 • Mänskliga rättigheter för barn, kvinnor och män.
 • Stopp för kärnvapen och kärnvapenprov.
 • Upprättande av kärnvapenfria zoner.
 • Kvinnors medverkan i konflikthantering.
 • Omställning från militär till civil verksamhet.
 • Stopp för vapenproduktion och vapenexport.
 • För en framtida fredskultur.
 • Ökat inflytande i alla fredsprocesser för FN och OSSE (Organisationen för Säkerhet och
  Samarbete i Europa).

Rusta för fred – rädda livet

Rebella

Bakgrund och vår historia

Föreningen Kvinnor för Fred började sin kamp mot krig och militarism, för fred och nedrustning, i  slutet av 1970-talet. Den tändande gnistan var ett kunskapsseminarium som föreningen Kvinnokultur ordnade på temat ”Hur vinner vi freden?” Kallt krig rådde i världen. Upprustningen var enorm, nya kärnvapen utvecklades såväl i Europa som i USA. Det kändes nödvändigt att utöver de traditionella kvinnofrågorna också ägna uppmärksamhet åt vilken framtid som väntade våra barn och barnbarn. Det blev viktigt att bryta teknikens övertag i manssamhället och arbeta för en fredlig, mänskligare värld i samklang med naturens egna lagar. Med denna målsättning bildades KFF av kvinnogrupper runt om i landet. Sättet att arbeta, i små självstyrande grupper utan hierarkier, är hämtad från 70-talets kvinnorörelse.

Vi anordnar seminarier och manifestationer om

 • Kärnvapen och vapenexport
 • Sveriges närmande till Nato
 • Kvinnor och konfliktlösning
 • Kvinnors aktiva deltagande i konfliktlösningsprocesser
 • Stoppa våld mot kvinnor i krig och fred
 • Krigets miljöeffekter
 • Maktbalans och nedrustning
 • Freden och EU – Synen på fredsarbetet inom EU
 • Manifestationer i hela landet på Internationella Kvinnodagen 8 mars och Hiroshimadagen 6/8