Hiroshimadagen 2016

Den 6 augusti varje år arrangerar Kvinnor för fred tillfällen för att minnas offren i Hiroshima och Nagasaki. Här nedan kan du se vad KFF:s lokalföreningar arrangerar på Hiroshimadagen. 

STOCKHOLM: Välkomna till en manifestation till minne av offren i Hiroshima och Nagasaki och en protest mot att kärnvapen fortfarande är ett hot mot mänskligheten och en reell nedrustning inte sker. Temat för manifestationen är: Norden – kärnvapenfri zon och Lag mot placering av kärnvapen i Sverige. 

Tid: 19:00
Plats: Evert Taubes terrass på Riddarholmen
Arrangörer: Kvinnor för fred Stockholm, Sveriges Fredsråd, Artister för fred, Svenska Fredskommittén och Folkkampanjen kärnkraft och kärnvapen.

Hiroshimadagen_2016

UPPSALA: Uppsalagruppen har sedan mer än 30 år tillbaka satt ner lyktor i Fyrisån på årsdagen till Hiroshima. Till musiken från en fredsorkester kan du köpa lyktor och placera ut på Fyrisån. Lyktorna kommer att läggas ut på Fyrisån klockan nio när Domkyrkan ringer, kom gärna i god tid.

Tid: 20:45 
Plats: Nybron

LAHOLM: KFF har sin traditionella minnesstund med tal, musik, poesi och sjösättning av handvikta lyktor. Dessa lyktor kommer att dekoreras av deltagarna med fredssymboler  och – uppmaningar. Det ger anledning till samtal innan vi avslutningsvis stiger ner på båtbryggan, förbi fritidsbåtarna. Musiken –  flöjttoner, nyckelharpa eller horn – följer lyktbärarna från åkanten.

Tid: 20:00
Plats: Lagan
Arrangörer: Kvinnor för fred Laholm i samarbete med FMKK och FN-föreningen

GÖTEBORG: Välkommen till den årliga manifestationen mot kärnvapen och för fred till åminnelse av USAs kärnvapenanfall mot Hiroshima.

Tid: 18:00
Plats: Fredslunden
Arrangör: KFF deltar som medlem i Fredsam

Fullskärmsinfångning 2016-07-27 144750.bmp


*

code