Hiroshimadagen – 6 augusti 2022

Minnet av atombomben över Hiroshima och några dagar senare över Nagasaki 1945 är lika aktuellt idag. Två japanska städer förstördes omedelbart, majoriteten av invånarna förintades, överlevande blev strålskadade. Utvecklingen av kärnvapnen har fortsatt sedan dess både i öst och väst. Fler kärnvapenmakter finns idag. Antalet av vapnen har minskat men de befintliga uppgraderas.
Dagens nukleära missiler har samma effekt som atombomben över Hiroshima. Ett kärnvapenkrig skulle hota allt liv på jorden. Även ett begränsat kärnvapenkrig skulle leda till utbredd svält, omfattande skador och stora flyktingskaror. Kärnvapenförbudet är därför viktigt och framförallt en signal som höjer tröskeln för att använda dessa vapen. FN:s Generalförsamling öppnade avtalet om ett förbud (TPNW) den 20 september 2017. Det trädde i kraft den 22 januari 2021 då 50 stater hade ratificerat det. Idag är det 86 länder som har signerat och 65 regeringar som har ratificerat förbudet. I Europa är det Österrike, Vatikanstaten och Irland, inte ett enda Natoland finns med. Det är inte bara små östater som senast har ratificerat förbudet i år – Kap Verde, Grenada, Timor Leste. Utan även stora Demokratiska Republiken Kongo med närmare 80 miljoner och Guatemala med över 15 miljoner invånare.  
 
Vi väntar fortfarande på Sverige som var initiativtagare till denna FN konvention. Vi vet att TPNW inte strider mot ickespridningsavtalet (NPT) från 1970 som just nu omförhandlas i New York för tionde gången. Men icke-spridningen är otillräckligt. Med anledning av Hiroshimadagen uppmanar vi Sveriges regering att snarast signera och riksdagen att ratificera FN:s förbud mot kärnvapen. 

Susanne Gerstenberg
Kvinnor för fred
Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen                                                                                          
Bild Hiroshimadagen i Laholm

*

code