Hiroshimadagen i Laholm

Lena Angviken och Gunaino EnqvistLena Angviken och Gunaino Enqvist

25 personer samlades vid Lagan för den årliga minnesstunden för offren av den första atombomben i Hiroshima, 6 augusti 1945.

Bengt Enqvist påminde i sitt anförande om att den siste i flygplansbesättningen som fällde bomben nu har dött och reflekterade över soldaternas roll när bomberna fälldes, som utplånade en kvarts miljon civila i Hiroshima och tre dagar senare i Nagasaki.

Lena Angviken läste Werner Aspenströms antikärnkraftsdikt Om sådant: ”Det är den gradvisa politiken som sådan/på väg mot det fullt utvecklade vansinnet som sådant”. Det är kärnkraften som är förutsättningen för atomvapen och den går hand i hand med vapenkonstruktion och -produktion. Annika Ottosson och Susanne Gerstenberg (Våxtorps brass) spelade duetter på althorn medan deltagarna sjösatte sina minnespapperslyktor.

Kvinnor för Fred, Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen och FN-föreningen i Laholm var arrangörer till den årliga minnesstunden.

OM SÅDANT (Werner Aspenström)
Det är inte kärnkraften som sådan,
inte avfallsfrågan i och för sig
eller de tekniska experterna som sådana
och administratörernas försäkringar om
att konstruktörerna vet vad de gett sig in i
och kan-bör-borde kunna ta oss ut ur
om klockan börjar klämta
och något sådant alls skulle kunna ske.
Det är inte det, inte det.
Det är den gradvisa politiken som sådan
på väg mot det fullt utvecklade vansinnet som sådant.

Ur: Tidigt en morgon sent på jorden. 1980

Hiro_la2Lena Angviken läser Aspenströms dikt

hiro_la3Bengt Enqvist påminner om soldaternas roll i kriget, handlangarna.

Foto: Sanni Gerstenberg


*

code