Hiroshimadagen i Stockholm

Hiroshimadagen den 6 augusti uppmärksammades i Stockholm av Kvinnor för Fred och Folkkampanjen mot kärnkraft/kärnvapen med en manifestation på kajen vid Riddarholmen.

Uppropet ”För en kärnvapenfri värld” lästes upp (kan läsas i sin helhet längst ner på sidan).

Agneta Norberg talade om bombningen av Hiroshima och Nagasaki och början på USA:s kärnvapenmakt. Hela talet har också publicerats i tidningen Miljömagasinet och finns på: http://www.miljomagasinet.se/artiklar/140813-hoten-om-karnvapen-fran-usa.html

Roland von Malmborg beskrev bland annat hur Sverige bara tar hand om en del av det radioaktiva avfall som landets kärnkraft totalt genererar, mycket används i vapenindustrin – det finns ingen fredlig kärnkraft.

Några sånger blev det också samt fredsmusik från en CD med Anne Feeney. Enligt japansk tradition satte vi ut papperslyktor i vattnet.

hiro_st3hiro_sthlmhiro_st2

Upprop:

För en kärnvapenfri värld

Kärnvapen är ett massförstörelsevapen med förödande verkan. Idag finns tillräckligt många för att utplåna allt liv på vår jord. Det är situationen 44 år efter att avtalet om icke-spridning och nedrustning av kärnvapen trädde i kraft (NPT). 1970 fanns fem kärnvapenstater och idag nio. Antalet kärnvapen har minskat men de som finns är mer effektiva. Det finns inga tecken på att kärnvapenstaterna avser att göra sig av med dem tvärtom har de långtgående planer på modernisering.

Nato har en kärnvapenstrategi som innebär att medlemsländernas säkerhet ska garanteras av en mix av kärnvapen och konventionella vapen. I Europa finns cirka 200 amerikanska taktiska kärnvapen utplacerade i Natoländerna Belgien, Italien, Nederländerna, Turkiet och Tyskland.

Idag finns kärnvapenfria zoner som omfattar mer än hälften av jordens landyta – varav 99 procent på södra halvklotet. Antarktis har ett sådant avtal om förbud mot kärnvapen. Det borde finnas ett liknande avtal för Arktis inte minst med det intresse som nu finns för området bl a de energitillgångar som kan utnyttjas då isen smälter.

Sverige verkade tidigare aktivt i FN för kärnvapennedrustning. Under senare år ställer sig Sverige bakom kärnvapenstaternas strategi om stegvis nedrustning och har dessutom varit mycket passiv vad gäller det nya initiativet om de humanitära effekterna av kärnvapenanvändning.

Vi vill att den nya regeringen i höst – oavsett vilken sida som vinner – aktivt ska agera för en total kärnvapennedrustning. Det gäller inte minst i FN och under den uppföljningskonferens av NPT-avtalet som kommer att äga rum i New York nästa år.

Vi kräver att regeringen aktivt tar ställning mot kärnvapen genom att

  • ta avstånd från Natos kärnvapenstrategi
  • verka för att Nato tar bort de taktiska kärnvapen som placerats i Europa
  • ta ställning mot modernisering av kärnvapen
  • verka för att Arktiska rådet beslutar om ett kärnvapenfritt Arktis
  • delta i den process som avser de humanitära effekterna av kärnvapen.

För en kärnvapenfri värld!

 


*

code