Hur kan kärnvapen förbjudas?

Seminarium inför de kommande FN-förhandlingarna om ett kärnvapenförbud.

I slutet av förra året röstade FN:s generalförsamling med stor majoritet igenom en resolution om att förhandla om ett förbud mot kärnvapen. Förhandlingarna ska starta i mars 2017.
Majoriteten av världens kärnvapenfria länder röstade ja till resolutionen, inklusive Sverige. Sex av de nio kärnvapenstaterna och ett antal andra länder, bland annat under USAs kärnvapenparaply, röstade nej.

Vilka länder kommer att delta i förhandlingarna? Vad kan/bör ett avtal om ett kärnvapenförbud innehålla? Vilka är de största svårigheterna? Hur kommer Sverige att agera under förhandlingarna?

Deltagare: Eva Walder, nedrustningsambassadör, UD. Beatrice Fihn, chef för ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Henrik Salander, diplomat, tidigare nedrustningsambassadör.

Samtalsledare: Gabriella Irsten, politisk handläggare, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

När: Måndag 30 januari, kl. 18.00-20.00
Plats: ABF, Sveavägen 41, Stockholm
Arrangörer: Nätverket för kärnvapennedrustning och ABF

Varmt välkomna!

Comments are closed.