Insändare från KFF Kiruna

Flyktingar i våra länder

Vi var fyra fredsaktiva kvinnor, två från Sverige, två från Finland, som i samma bil åkte upp till Neiden, nära Kirkenes i Nord Norge. Där samlades folk från Norden till Nordisk folkriksdag. Vi fyra kvinnor kallade oss ”Brobyggarna” eftersom vi vill vara med, känna samhörighet, knyta kontakter och se vad vi har för likheter med folk från andra länder.

Välfärden började redan raseras när vi gick med i EU. Den hade skurits ner långt innan flyktingströmmen kom till Sverige och Finland. Vi upplever att det i våra länder finns ett flyktinghat, som är förödande för samhällsklimatet. Vi upplever det mycket destruktivt och orättvist. Tänk bara vad vi får lära oss av dem och vilken nytta de gör i våra samhällen. Sverige och Finland har deltagit i kriget i Afghanistan i tretton år under Nato kommando. Därför har vi en skyldighet mot de människor-också mot unga män- som tagit sig hit under svåra förhållanden. Det sägs att det är bättre att vi hjälper dem i deras hemländer. Hur tänker du som säger så att det ska gå till? Hur ska de då skydda sig mot bomber, kulor, drönare, nattliga räder och brist på mat och vatten, i ett landskap som är förstört av krig. Det är väl förståeligt att man vill fly från en sådan otrygg och hotfull situation.

Edla Lantto, Barbro Midbjer från Sverige och Kerstin Tuomala samt Tuuka Sykkö från Finland.

 

Vill Ryssland verkligen kriga mot oss?

Att Ryssland är ett militärt hot upprepas ständigt av massmedia, regering och riksdag. Ryssland har inget ekonomiskt politiskt intresse av att angripa Sverige.

De har aldrig uttalat sig för att dra nytta av vårt territorium, naturresurser, människors kunskaper och arbetsförmåga. Ryssland har 14 gånger mera invånare än Sverige. Det är världens största land, med mer naturresurser än i stort sett något annat land. Man kan fråga sig om Ryssland verkligen har ett behov av att utnyttja vårt territorium. Tror du då att Ryssland vill kriga mot oss?

Sven Hirdman före detta ambassadör i Moskva säger att; ryska folket inte vill vara med i fler krig därför att 25 miljoner ryssar dog i det andra världskriget. De vill inte att fler av Rysslands befolkning dör i krig. Tänker du då låta skrämma dig av krigspropagandan, som vill få oss att tro på det ryska hotet för att vi ska bli medlemmar i Nato? Det skulle kosta oss åtminstone 76 miljarder per år. Beroende på BNP. Klimatförändringarna är vårt stora hot i dagens värld. Där har vi den stora fienden som vi måste använda gemensamma krafter till att bekämpa. Innan tiden rinner ut för vår överlevnad.

Edla Lantto, Kerstin Tuomala, Tuula Sykkö och Barbro Midbjer

Comments are closed.