Internationella kvinnodagen för respekt

Respekt – det kräver Amnesty International med anledning av årets Kvinnodag den 8 mars. Respekt, den genomsyrar utställningen som Amnestygruppen 168 visar på stadsbiblioteket i Laholm.

Att kvinnor inte respekteras blir särskilt tydligt i ofria länder. Kvinnorna i Saudiarabien får inte röra sig utomhus utan att åtföljas av en manlig anhörig. I praktiken är de omyndiga och rättslösa. Visst tillåts kvinnor nu att rösta (sedan 2005), men bara i kommunala val med av myndigheterna utsedda kandidater. Laholms Amnestygrupp kämpar för två manliga människorättskämpen som sitter fängslade, dömda till tio respektive elva år. Kvinnorna som har stött dessa män och deras organisation ACPRA kan inte nämnas, de är rädda för repressalier. Respekt?

Ett annat land, Burma (Myanmar) styrs av en militärjunta. Landet är kluvet inte minst på grund av sin kolonialhistoria och sina olika folkslag. Bo Lindholm, Laholm, är Amnestys samordnare för Burma. Utställningen berättar om sju olika kvinnoöden. En kvinna, Hnin Pan Eain, har ägnat sitt liv åt politiska fångar. Det började med hennes man som fängslades. Han hade deltagit i en demonstration mot militärjuntan 1988. För att besöka sin man i en kvart reste kvinnan 90 mil.

– Utan mina vänner hade det aldrig gått, minns hon. Till sist flyttade hon närmare fängelsestaden. Nu är mannen fri. Kvinnan, över 50 år gammal fortsätter att hjälpa andra fångar.

Man hjälps åt och inspirerar varandra som den burmesiska läkaren Dr. Cynthia Maung som startade ett sjukhus i Thailand vid den burmesiska gränsen. Cynthia Maung uppmuntrade Daw Aye Mar att bli socialarbetare speciellt för kvinnor. Ma Phyoe Aung, en engagerad studerande, fängslades som tjugoåring 2008. Hon hade hjälpt orkandrabbade människor (cyklonen Nargis dödade över 138 000 människor i Burma!). Efter att ha släppts fri startade hon 2016 Wing Institute i Burma för vidareutbildning av burmesiska ungdomar.

Visa respekt och höj din röst, det står de burmesiska kvinnorna för, utsatta men orädda. De kräver all vår respekt!

Kvinnor för Fred Laholm
Gunaino Enqvist, 0430-12142
Lena Angviken, 076-6712142
Susanne Gerstenberg, 0430-12930


*

code