Internationella kvinnodagen

Gruppen Fredsdamer inom Falu FN-förening har under året studerat aktuella fredsfrågor, bl.a. granskat svensk vapenexport. För att fira 8 mars arrangerade de tillsammans med andra kvinnogrupper ett seminarium med temat ’Kvinnors fredsarbete’. För att återknyta till 70-talets fredsrörelse annonserades kvällen med en affisch illustrerad av Helga Henschen.

Kvällen inleddes med musik av tjejgruppen Raket, som också avslutade mötet, med egen-komponerade texter och musik. Maj Wechselmann talade medryckande om sitt livslånga arbete för fred och visade därefter några scener ur en film om Moa Martinsson som hon för närvarande arbetar med. Därefter berättade Ingegerd Municio, Kvinnor för Fred och IKFF (Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet) om kvinnors organisering historiskt samt om aktuella aktioner mot miljöförstörande klimatövningar och för att Sverige ska underteckna och ratificera FN-konventionen som förbjuder kärnvapen.

Comments are closed.