juni 2019

MANIFESTERA FÖR ETT KÄRNVAPENFÖRBUD!

juni 11 @ 16.00-18.00
Mynttorget, Stockholm

Vi är för nedrustning av kärnvapen. Ett kärnvapenangrepp kan få ödesdigra konsekvenser för allt levande på jorden. Vi är emot en världsordning, där nio kärnvapenländer håller resten av världens länder som gisslan.

Kom och engagera er tillsammans med oss. Delta med en kort appell för FN-konventionen som förbjuder kärnvapen.

Arrangör: KFF Stockholm, IKFF Stockholmskretsen och Olof Palmes Internationella Center

» Mer information

 

UNGA, FRED OCH SÄKERHET PÅ JÄRVAVECKAN

juni 15 @ 17.30-18.30
Seminarietältet, Spånga IP Stockholm

Seminariet tar sin utgångspunkt i FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Seminariet syftar till att visa på att unga människors engagemang inom civilsamhället för frågor om trygghet, säkerhet och fred är viktigt för ett lands demokratiska och fredliga utveckling.

Moderator: Charlotte Lind, Operation 1325
Deltagare: Nasrin Ebrahimi, Operation 1325
Sona Kinti, Fryshuset
Selina Juopperi, Backa Systerskapet, Fryshuset

» Mer information