Kärnvapenförbudet har gått i lås

Fredagen den 22 januari är en jubeldag för människorna världen över. Det är då FN:s kärnvapenförbud vinner laga kraft därför att 50 av FN:s 195 länder har signerat konventionen.

I Europa är det bara Vatikanstaten, Österrike och Irland. Inget land med kärnvapen (som Frankrike eller Storbritannien) eller stater som är knutna till någon kärnvapenmakt har signerat. I Sverige lär 80 procent av befolkningen vara emot dessa vapen. Minns Hiroshima 1945! Men Sverige har inte signerat konventionen.

Från och med den 22 januari påverkas alla av detta avtal. Inte genast men under de kommande åren. Så har det hänt med tidigare förbud, till exempel mot landminor och klusterammunition. Bankerna kommer att dra sig ur finansieringen, fler länder kommer att ingå i FN:s konvention om kärnvapenförbud.

Kraven kommer att växa på nukleär nedrustning. Man kommer att tvingas redovisa verkliga framsteg i förhandlingarna. Antalet kärnvapenarsenaler kommer att minskas. Nukleär avskräckning kommer att få allt svårare att kunna rättfärdigas. Det är så trycket kommer att öka även på kärnvapenstaterna. Och på Sverige. Till sist kanske också den svenska regeringen rätar på ryggen och undertecknar FN-dokumentet.

Kvinnor för Fred
Lena Angviken
Gunaino Enqvist
Susanne Gerstenberg

Publicerad i Hallandsposten


*

code