Kärnvapenupprop

Namninsamlingen lämnades över till 27 februari 2019, med 4655 namnunderskrifter.
» Läs om er överlämningen här


Uppmaning till Sveriges regering

Skriv på kärnvapenförbudet

Till Sveriges regering,

Den viktigaste fredsfrågan av alla är förbud mot kärnvapen. Därför har 122 stater, däribland Sverige, arbetat fram ett FN-förbud mot kärnvapen.

Sverige har en lång tradition av arbete mot kärnvapen. På 1960-talet skrotade Sverige planerna på ett eget svenskt kärnvapen efter en kraftig folklig motståndskamp och har därefter varit ledande i strävan för att åstadkomma en kärnvapenfri värld.

Det har gjort svensk säkerhetspolitik och fredspolitik trovärdig.

Sverige har arbetat aktivt i alla de forum där kärnvapenfrågan har behandlats. Det gäller Icke-spridnings-avtalet (NPT), provstoppsavtalet (CTBT), arbetet med avtal om stopp för klyvbart material (FMCT), osv.

När Internationella domstolen på begäran av FN:s generalförsamling behandlade frågan om kärnvapens olaglighet svarade regering att ”riksdagen ansåg att användning av eller hot om användning av kärnvapen inte stod i överensstämmelse med internationell lag”. Det blev också Internationella domstolens beslut 1996.

Det nu aktuella FN-förbudet har lett till motreaktioner från kärnvapenmakterna, liksom vid alla tidigare försök att begränsa eller minska kärnvapnen.

Sverige måste i sitt fortsatta agerande i kärnvapenfrågan alliera sig med de stater över hela jorden som vill förbjuda kärnvapen, och inte lyssna till påtryckningar från kärnvapenmakter, eller militärallianser som riskerar mänsklighetens överlevnad genom att hålla fast vid doktriner om att använda massförintelsevapen.

2017 års Nobelpris tilldelas ICAN och den folkliga kampen mot kärnvapen som lett fram till förslaget i FN om förbud mot kärnvapen.

Detta är ett viktigt steg för att få ett avtal som förbjuder kärnvapen, på samma sätt som biologiska och kemiska vapen är förbjudna.

Vi uppmanar regeringen – skriv under FN:s kärnvapenförbud!

 

Jag stöder ovanstående uppmaningen till regeringen att skriva under

FN:s kärnvapenförbud!


Ladda ner namninsamlingen

Ladda ner en kortare version

Skriv under nu