KFF säger ja till FN-konventionen om ett totalt kärnvapenförbud

Vi är djupt besvikna och oroade över att regeringen med utrikesminister Margot Wallström mitt i sommaren nu förordar att inte underteckna konventionen. Som medlem i FN:s säkerhetsråd var Wallström själv pådrivande för två år sedan. Förslaget fick stöd av 122 av 124 deltagande länder.

Konventionen vinner laga kraft när 50 länder har ratificerat den. I en första omgång ska länderna signera den. Det gjorde 53 länder redan i september 2017.

Kvinnor för Fred anser att konventionen uttrycker en viljeinriktning om att rädda livet på jorden och befria oss från att vara gisslan i händerna på nio kärnvapenländer. Ett undertecknande av konventionen måste tas som ett partiövergripande beslut för att värna om överlevnaden.

Enligt Kvinnor för Fred är konventionen om ett kärnvapenförbud ett första avgörande steg som sedan måste följas upp i praktiken av diplomatiskt och politiskt arbete i form av fortsatta nedrustningsförhandlingar.

Uttalande, 14 juli 2019
Publicerat i Kristianstadsbladet, Östra Småland och Hallandsposten.


*

code