Klimatmarschen 6 maj

Kvinnor för Fred var med på Klimatmarschen den 6 maj med två fina banderoller. Demonstrationen gick till Mynttorget, där förslagen från Klimatriksdagen överlämnades till riksdagen.

Comments are closed.