Kvinnodagen och fredsfrågorna

SAMSUNG

Kvinnor för fred Stockholm firade den internationella kvinnodagen med ett 50-tal freds-, kvinno- och andra organisationer på Fryshuset. Bordet var fyllt med informationsblad, foldrar och medlemstidningar. Vi tackar för alla trevliga samtal!

SAMSUNG

På plats fanns också Pelle Sunvisson med sin nya barnbok Vad händer sen? som Kvinnor för fred har varit med och finansierat. En recension av boken kan du läsa här:
http://www.miljomagasinet.se/artiklar/140305-vi-kan-valja-att-inte-slass.html


*

code