Kvinnor för Fred: Låt corona stoppa Aurora

Gamlingar får inte besökas, utlandsresor avrådes från, kultur- och sportevenemang ställs in, beredskapslager saknas, gränser stängs. Orsaken till allt är viruset corona – en osynlig fiende till oss alla.

Men vårens internationella militärövning av mastodontstorlek – Aurora 2020 – har ännu inte inhiberats. Nato står över Corona och tycks tro, att ett virus kan skjutas bort med kanoner och gevärseld.

Försvarsminister Hultqvist har inte hörts tala allvarsord i tv och radio och har inte annonserat inställd Auroraövning. Den är planerad till tiden mellan 11 maj och 4 juni och berör hela landet, men i synnerhet Skåne och Blekinge.

Vi som bor nära Ravlunda och Rinkaby skjutfält i östra Skåne tvingas varje år uppleva hur militärer dånar in med flyg, fordon och vapenarsenal för att samöva under Natos ledning. Aurora 2017 omfattade 19 000 militärer.

Sedan corona-viruset tog sig över Kinas gränser och nådde Sydkorea, ställdes Sydkorea-USA-övningen in. Cold Response 2020 i Nordnorge, med svenskt deltagande, hade påbörjats i början av mars men avvecklades i förtid.

Det vore rimligt och högst försvarbart, att även ställa in Aurora 2020 och förbjuda Nato-ländernas militärer från olika nationer att ta sig in över Sveriges gränser.

De pengar som sparas på detta kan med fördel användas till att bygga upp det beredskapslager som vi länge saknat och som nu med full tydlighet visar sig behövas. Lägg pengarna där i stället för att satsa dem på dyrbara bomber som på sekunder skjuts ut i havet och hamnar i vattnet utanför vår kust. Enligt Försvarsmakten rör det sig om 660 miljoner kronor.

Mot ett virus fungerar varken avancerade militärtekniska system eller vältränade, kamou-flageklädda soldater med automatgevär.

Nej, nu är det med isolering, tvål, vatten och handsprit vi uppmanas försvara oss. Fienden är Corona och Nato har inte receptet för hur kampen mot den ska föras. Ställ in Aurora 2020!

Kerstin Dahlberg och Eva Ekelöf, Maglehem
Jea Jonsson, Kvinnor för fred i Skåne

Publicerad i Ystads Allehanda


*

code