KFF Stockholm

Samo 2019! Från vänster Sara Moser, Ingegerd Municio, Cilla Svane och Inger Raaby. Samt Britta Ring som inte är med på fotot.

Välkommen till Stockholm lokalgrupp – Samo!

För närvarande består Samo av fem personer. Vi har protokollförda möten ca en gång i månaden. Vår mötesplats är KFF Riks´ lokaler i Solidaritetshuset. Det innebär flera fördelar att ha en ”egen” lokal att träffas i med tillgång till handlingar, skrifter, tidningar, kopieringsmaskin, kaffe-/lunchrum m m. Men det är naturligtvis också förpliktigat med vissa uppdrag – Samo har genom åren bistått KFFs administratör/kassör som har haft det huvudsakliga ansvaret för att KFF som förening ska fungera. Vi har hjälpts åt med riksutskicken (vid sidan av Samos egna utskick till de 175 Stockholmsmedlemmarna) och vi deltar i praktiska förberedelser för årsmöten, medlemsmöten, föreläsningar m m. Fr o m 1 mars 2016 har en administratör anställts på halvtid och det kommer delvis att förändra uppdraget.

Närheten till maktens boningar ställer krav på oss i Stockholm att synas på stan med angelägna budskap. När det är diskussioner och omröstningar i riksdagen i frågor som berör oss försöker vi vara i närheten för att manifestera KFFs ståndpunkt mha av banderoller, plakat och flygblad. Det senaste året har medlemmar i Stockholmsgruppen varit aktiva i Aktionsgruppen Nej till Nato och deltagit i de aktiviteter som gruppen anordnat, t ex namninsamlingar, teaterföreställningar, studiecirklar och Budkavlevandringar vid riksdagshuset.

Kontaktperson: Ingegerd Municio
E-mail: stockholm@kvinnorforfred.se

Se Samos mötesprotokoll

Årsmöte 2019 – 17 februari