Lotta Johnsson Fornarves tal kärnvapenmanifestation

Lotta Johnsson Fornarve(V) Riksdagsledamot, Försvarspolitisk talesperson, ledamot i Försvarsutskott och ersättare i Utrikesutskottet och Europarådet.

Fredsvänner, kärnkraftsmotståndares! 

Kampen mot kärnvapen fick ny välbehövlig energi när ICAN fick Nobels Fredspris för sitt viktiga arbete mot dessa massförstörelsevapen. Nu måste vi tillsammans stärka arbetet för att en gång för alla avskaffa kärnvapen! 

Sverige måste självklart snarast skriva på FNs konvention om ett förbud av kärnvapen, något annat är otänkbart och helt i strid med Sveriges historia som ett föregångsland i kampen för fred, nedrustning och kärnvapen i synnerhet. 

I Sverige övervägdes ett eget atomvapen på 50-talet. Då gick svenska folket ut på gatorna och sa nej och Vänsterpartiet var mycket aktiva i det arbetet. Statsminister Tage Erlander insåg  att atombombsinnehav skulle göra Sverige till ett mål och därmed drastiskt minska vår säkerhet. 

Olof Palme drev kraven på Norden som en kärnvapenfrizon och en värld fri från massförstörelsevapen, samtidigt som han underströk vikten av att vara militärt alliansfri för att kunna verka för vår egen och Europas säkerhet, global nedrustning och mänskliga rättigheter.   

Sverige har tyvärr sakta men säkert alltmer frångått en traditionell och framgångsrik säkerhetspolitik. Sedan vi blev medlemmar i Europeiska unionen har den svenska militära alliansfriheten urholkats alltmer. I dag är vi med och bidrar till militariseringen av EU, vårt samarbete med Nato stärks. 

Ett medlemskap i Nato skulle innebära att vi gick med i en allians som har kärnvapen som bärande doktrin och som kan tänka sig att använda kärnvapen först. 

Värdlandsavtalet med Nato ökar ytterligare risken för att Sverige tvingas husera kärnvapen på svensk mark. USA kommenterar aldrig huruvida deras besökande farkoster är kärnvapenbestyckade. Sverige ska självklart inte gå med i Nato. Vi måste lagstifta om ett tydligt förbud mot att placera kärnvapen på svenskt territorium och sedan kunna kontrollera att lagen efterföljs. Det har gjorts i andra länder som t ex Nya Zeeland. Det är dags att återigen lyfta kravet om en kärnvapen fri zon i Norden. 

Jag tror att vi återigen måste mobilisera, precis som vi gjorde på 1950-talet och 1980-talet. Vi vet att svenska folket inte vill ha kärnvapen och då måste vi höja våra röster och tala om det. Det går att påverka. Vi har gjort det förut och vi kan göra det igen! 

Kärnvapen är det enda massförstörelsevapen som inte är förbjudet. Trots att vi är fullt medvetna om de oerhörda konsekvenserna. Kärnvapen har använts två gånger i krigstid. Den 6 augusti 1945 i Hiroshima och tre dagar senare i Nagasaki. Atombomben som förintade dessa städer dödade 340 000 människor och tusentals överlevande vårdas fortfarande på Röda korsets sjukhus i Hiroshima och Nagasaki. 

Alva Myrdal sa efter dessa fruktansvärda händelser att “Hela mänskligheten har nu lärt sig att dessa kärnvapen endast kan tjäna till förstörelse och aldrig kan  föra med sig något gott” Trots det finns det fortfarande ca 15 000 kärnvapen i världen. 

Jämfört med 1940-talets kärnvapen är dock dagens kärnvapen ofta hundratals och även tusentals gånger kraftfullare. Det är svårt att förstå att kärnvapen fortfarande existerar när vi med facit i hand sett konsekvensen av dessa massförstörelsevapen. Det är även svårt att förstå hur kärnvapenländerna väljer att lägga enorma pengar på att producera dessa vapen, samtidigt som en stor del av jordens befolkning fortfarande lever i stor fattigdom.  

Kärnvapen gör inte världen mer säker, tvärtom, något som även FNs generalsekreterare understryker.  Guterres sa på en konferens i Geneve nyligen. ”Världen behöver en ny ansträngning att bli kvitt kärnvapen, även om många länder felaktigt tror att de gör världen säkrare” 

Vi vet också att kärnvapen kan avlossas av misstag och världen har vid flera tillfällen varit nära varit snubblande nära katastrofala kärnvapenolyckor och oavsiktliga kärnvapenkrig. Ju fler kärnvapen desto större är risken att de kommer till användning. 

Genom icke-spridningsavtalet har kärnvapenländerna förbundit sig att arbeta för total kärnvapenavrustning. Trots nedrustningslöftet har kärnvapenstaterna behållit en stor del av sina kärnvapen och istället börjat modernisera dem. Genom ett kärnvapenförbud skulle pressen på att kärnvapenländerna måste börja nedrusta öka. 70 år efter katastroferna i Hiroshima och Nagasaki är det hög tid att en gång för alla förbjuda alla massförstörelsevapen. 

Vi i Vänsterpartiet ser nedrustning som en viktig metod för att skapa en säkrare värld utan krig. Ett kärnvapenförbud borde vara självklart för alla världens regeringar. Vi ser fram emot att rösta för konventionen om förbud av kärnvapen när den kommer upp i riksdagen.

Comments are closed.